ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Εκπαίδευση: Ηλεκτρονικά Λεξικά και Σώματα Κειμένων

Στο περιβάλλον της Πύλης για την ελληνική γλώσσα περιλαμβάνονται:
Ο Χάρτης Πλοήγησης (τρίτο εικονίδιο πάνω δεξιά), προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις ενότητες.
Ηλεκτρονικά Λεξικά και Σώματα Κειμένων
Πρόκειται για ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο περιβάλον που περιλαμβάνει εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας που συνεργάζονται μεταξύ τους.

Α. Ηλεκτρονικά Λεξικά

Υπάρχουν 4 ηλεκτρονικά λεξικά και ένα λεξικό γλωσσολογικών όρων, για την κατανόηση όρων που χρησιμοποιούνται σήμερα στα σχολικά βιβλία της γλώσσας.
Ηλεκτρονικά λεξικά

Στα λεξικά αυτά υπάρχουν δυνατότητες:
 1. Απλής αναζήτησης λήμματος.
 2. Αναζήτησης συνόλου λημμάτων ( μπορείτε να πληκτρολογήσετε μέρος του λήμματος, χρησιμοποιώντας τον αστερίσκο * για το υπόλοιπο. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη, όταν θέλετε να ζητήσετε ομάδες λέξεων που περιέχουν το μόρφημα ή την ακολουθία χαρακτήρων που πληκτρολογείτε. Π.χ. *ισμός (όλες οι λέξεις που λήγουν σε «ισμός»): ανιμισμός, κρατισμός, υλισμός κλπ., κ*ισμός (όλες οι λέξεις που αρχίζουν από «κ» και λήγουν σε «ισμός»): κλασικισμός, κομμουνισμός, κρατισμός κλπ.
 3. Παράλληλης αναζήτησης (αναζήτησης λήμματος σε περισσότερα από ένα λεξικά) και
 4. Σύνθετης αναζήτησης, δηλαδή αναζήτησης με το συνδυασμό κριτηρίων. Τα κριτήρια λειτουργούν συζευκτικά: όσα πιο πολλά κριτήρια δώσουμε τόσο λιγότερα λήμματα θα εμφανιστούν, γιατί ζητάμε λήμματα που να ικανοποιούν ΟΛΑ τα κριτήρια που εισάγονται. Παράδειγμα: Μπορείτε να βρείτε λέξεις της ελληνικής, που ανήκουν στο σημασιολογικό πεδίο του αθλητισμού και προέρχονται από την αγγλική και αντίστοιχες λέξεις που προέρχονται από την τουρκική. Μια ανάλογη αναζήτηση στο σημασιολογικό πεδίο της διατροφής θα μας δώσει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, διευκολύνοντας έτσι την αναζήτηση των αιτίων που οδηγούν στη δυσαναλογία αυτή και τη σύνδεση της γλώσσας με την ιστορία. Τα βασικά κριτήρια στη σύνθετη αναζήτηση είναι: η γραμματική κατηγορία του λήμματος, το κλιτικό παράδειγμα στο οποίο εμπίπτει, η ετυμολογία του, το σημασιολογικό πεδίο όπου ανήκει κ.ά.).
 5. Επιλογής και προβολής των λημμάτων. Σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε από τα αποτελέσματα κάθε αναζήτησης μόνο τα λήμματα που θέλετε να κρατήσετε και να προβάλετε. Αυτό γίνεται επιλέγοντας το σχήμα του καλαθιού που βρίσκεται αριστερά του κάθε λήμματος που σας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, μπορείτε να προβάλετε το σύνολο από την επιλογή «καλάθι - προβολή».
 6. Επιλογής του τρόπου εμφάνισης των λημμάτων. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών μορφών στην εμφάνιση των λημμάτων (σύντομη, περισσότερο ανεπτυγμένη, περισσότερο ευδιάκριτη). Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω τριών μικρών κουμπιών στο δεξί πάνω μέρος της σελίδας..png
external image moz-screenshot-73.png Επίσης, το υλικό του Λεξικού της Νέας Ελληνικής και οι προσφερόμενες δυνατότητες αναζήτησης σε αυτό επιτρέπουν τη δημιουργία διδακτικών δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην απόκτηση επίγνωσης σχετικά με το μορφολογικό σύστημα παραγωγής της νέας ελληνικής. Συγκεκριμένα, στο λημματολόγιο του ΛΚΝ, εκτός από πλήρη λεξήματα, καταχωρίζονται και μορφήματα που αποτελούν συστατικά για τη δημιουργία λεξημάτων, δηλαδή προθήματα (π.χ. δυσ-, ξε-, ανα-), επιθήματα (π.χ. -ισμός, -τήρας) ή συνθετικά (π.χ. τεχνο-, οικο-, -δοτώ, -δόχος). Στο σώμα κειμένων οι λέξεις αυτές εμφανίζονται σε πλαίσιο αυθεντικής χρήσης.


Β. **Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων**


Το Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων αποτελείται κατά το μεγαλύτερο μέρος του από κείμενα δημοσιογραφικού λόγου (εφημερίδες "Μακεδονία" και "τα Νέα") και εκπαιδευτικού λόγου (διδακτικά βιβλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).
Τα κείμενα των εφημερίδων είναι ομαδοποιημένα κατά θεματική ενότητα και κειμενικό είδος και τα κείμενα των διδακτικών βιβλίων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κατά θεματική ενότητα, κειμενικό είδος και κειμενικό τύπο.
Μπορείτε να αναζητήσετε το υλικό σας σε ένα μόνο (π.χ. εφημερίδα τα "Νέα") ή σε όλα τα σώματα (παράλληλη αναζήτηση) και να το προβάλλετε σε επίπεδο πρότασης, περιόδου λόγου (πατώντας στην επιλογή ολόκληρη πρόταση) ή ολοκλήρου του άρθρου (πατώντας στην επιλογή του κειμένου, αριστερά), στο οποίο εμφανίζεται η συγκεκριμένη λέξη.
Παράδειγμα: Στη σύνθετη αναζήτηση και με κριτήριο το κλιτικό παράδειγμα με τον κωδικό Ε12, στον οποίο ανήκουν όλες οι επιμέρους περιπτώσεις αρχαιόκλιτων μετοχών, παίρνουμε στα αποτελέσματα λίστες λέξεων (80 εγγραφές), που χαρακτηρίζονται από τη συγκεκριμένη μορφολογική κλιτική ιδιομορφία. Εάν πατήσουμε αποστολή στα σώματα για το πρώτο αποτέλεσμα (ακμάζων -ουσα -ον), θα δούμε τη λέξη σε επίπεδο πρότασης, περιόδου λόγου αλλά και ολόκληρο το άρθρο που θα επιλέξουμε.
Το περιβάλλον των ηλεκτρονικών λεξικών και των σωμάτων κειμένων σχεδιάστηκε με τη λογική του ανοιχτού λογισμικού, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τη γλωσσική διδασκαλία, επιτρέποντας την υλοποίηση ευέλικτων διδακτικών σεναρίων και διαθεματικών δραστηριοτότων.
Ένα λεξικό δεν μπορεί παρά να δώσει το ερμήνευμα μιας λέξης και παραδείγματα χρήσης της σε προτασιακό επίπεδο συνήθως, κάτι που είναι ανεπαρκές. Γι αυτό η αναζήτηση στα λεξικά συνδέθηκε με την παράλληλη δυνατότητα αναζήτησης σε σώμα κειμένων. Μ` αυτή τη δυνατότητα επιδιώχθηκε να ανταποκρίνεται το περιβάλλον των λεξικών, ιδιαίτερα του λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής, σε μια από τις βασικές προτεραιότητες της σύγχρονης γλωσσοδιδακτικής, που είναι να μην αντιμετωπίζονται οι λέξεις αποκομμένες , αλλά να τοποθετούνται στα συμφραζόμενά τους: στην πρόταση, στην παράγραφο, στο κειμενικό είδος και στο λόγο που ανήκουν. Η λειτουργία αυτή είναι πολλαπλά χρήσιμη κα αξιοποιήσιμη γιατί:
 • Επιτρέπει στο χρήστη του περιβάλλοντος να διασταυρώσει τους ορισμούς και τα παραδείγματα του συγκεκριμένου λήμματος του λεξικού με παραδείγματα πραγματικής χρήσης του, αντλημένα από τον αυθεντικό λόγο του καθημερινού τύπου.
 • Καλλιεργείται μια σημαντική πτυχή της γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών: συνειδητοποιούν ότι οι σημασίες των λέξεων μιας ζωντανής γλώσσας δεν είναι παγιωμένες αλλά μεταβάλλονται.
 • Διαμορφώνεται ένα διερευνητικό περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα στο δάσκαλο να ξεφύγει από τη στατική διδασκαλία του λεξιλογίου και να αναθέσει στους μαθητές μικρές ερευνητικές εργασίες , μέσα από τις οποίες θα ανακαλύψουν τη σημασία των λέξεων , θα κατανοήσουν το ρόλο των συμφραζομένων, του επιπέδου ύφους, της περίστασης επικοινωνίας.


Προτάσεις για τη γλωσσική διδασκαλία ή διδακτικό υλικό
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/guides/internet/greek/page_012.htmlΔιδακτικές προτάσεις
«Πάμε Μουσείο;»
http://www.ekped.gr/praktika10/philo/027.pdf
«Μια βόλτα στο χωροχρόνο, με λίγα κλικ»
http://www.netschoolbook.gr/mouseia.pdf


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Παραγωγή με αχώριστα μόρια
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ Ν. Γλώσσα, Νέες Τεχνολογίες
ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Β΄ Γυμνασίου
Η ιδέα του σεναρίου Να διδαχθεί στους μαθητές ένα γλωσσικό φαινόμενο μέσα από το κείμενο και από τις επικοινωνιακές συνισταμένες του και να οδηγηθούν επαγωγικά στη θεωρία μέσα από τη μελέτη των αντίστοιχων φαινομένων στα κείμενα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Γνωστικοί
• Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι πολλές λέξεις παράγονται με αχώριστα μόρια (λόγια και μη).
• Να μάθουν το μηχανισμό με τον οποίο σχηματίζονται οι λέξεις και μέσα από την αναζήτηση σε λεξικά και κείμενα να καταλάβουν ποιες είναι οι λειτουργίες που επιτελούν τα αχώριστα μόρια.
• Να αναγνωρίζουν λέξεις που έχουν αχώριστα μόρια στο πρώτο μέρος τους.
• Να ξεχωρίζουν τις διαφορετικές μορφές με τις οποίες εμφανίζονται τα αχώριστα μόρια και τις σημασίες τους.

Παιδαγωγικοί
• Να μάθουν να ενεργούν διερευνητικά με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού λεξικού και σωμάτων κειμένων δημοσιογραφικού και εκπαιδευτικού λόγου.
• Να προωθηθεί η συνεργατική μάθηση και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών.
Τεχνολογικοί
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ηλεκτρονικού λεξικού του Τριανταφυλλίδη και των σωμάτων κειμένων του ιστότοπου της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (νέος γραμματισμός).
• Να οπτικοποιήσουν με εννοιολογικό χάρτη τα αχώριστα μόρια και τη νοηματοδότησή τους μέσα στα κείμενα.
• Να ασκηθούν στην παρουσίαση των ευρημάτων τους(με τη βοήθεια του λογισμικού παρουσιάσεων).
Προβλεπόμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες
Τεχνολογικά εργαλεία: Φυλλομετρητής Επεξεργαστής κειμένου Λογισμικό παρουσιάσεων Λογισμικό Inspiration
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
• Οι μαθητές εργάζονται στο εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών ομαδικά
. • Χωρίζονται σε πέντε ομάδες.
• Ο διδάσκων στην αρχή ζητά από όλες τις ομάδες να επισκεφθούν την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και αφιερώνει λίγο χρόνο για να τους παρουσιάσει το περιβάλλον και ένα μέρος της λογικής με βάση την οποία λειτουργούν τα ηλεκτρονικά λεξικά και τα σώματα κειμένων.
• Δίνονται τα φύλλα εργασίας σε όλες τις ομάδες.
ΟΜΑΔΑ 1: Εξετάζει τα λαϊκά αχώριστα μόρια.
ΟΜΑΔΕΣ 2-5: Εξετάζουν τα κυριότερα λόγια αχώριστα μόρια.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ο διδάσκων ζητά από τους μαθητές της πρώτης ομάδας να επισκεφθούν το λεξικό του Τριανταφυλλίδη και να πληκτρολογήσουν α%. Από τις εγγραφές της πρώτης σελίδας που τους δίνει η αναζήτηση στέλνουν στο καλάθι εκείνη που αφορά στο α στερητικό πρόθημα. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία με το ξε% και στέλνουν στο καλάθι το ξε πρόθημα.
• Προβάλλουν τα ευρήματά τους στο καλάθι και τα εξετάζουν προσεκτικά. Διαπιστώνουν τις διαφορετικές μορφές με τις οποίες συναντώνται τα αχώριστα μόρια και τη διαφορετική σημασία που παίρνουν μέσα στις λέξεις.
• Καταγράφουν τα ευρήματά τους σε ένα έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου.
.. • Με PrintScreen μεταφέρουν την οθόνη σε μία διαφάνεια στο PowerPoint.
• Σε εννοιολογικό χάρτη που τους δίνεται με το φύλλο εργασίας, οι μαθητές καταγράφουν ξεχωριστά όλες τις μορφές του αχώριστου μορίου που εξετάζουν και μεταφέρουν για κάθε μορφή αντίστοιχες λέξεις από το λεξικό οι οποίες να εκφράζουν και τις διαφορετικές σημασίες του μορίου. Οργανώνουν ανάλογα το χάρτη τους και αποθηκεύουν κάθε φορά την εργασία τους.
• Επισκέπτονται τα σώματα κειμένων.
• Από τις τρεις κατηγορίες κειμενικών ειδών που βρίσκουν χρησιμοποιούν διαφορετικό κάθε φορά είδος και στην αναζήτηση πληκτρολογούν μία για κάθε μορφή μορίου λέξη (π.χ. ανάρμοστος), επιλέγοντας στο πεδίο ολόκληρη πρόταση. Έχουν έτσι την ευκαιρία να δουν τα κειμενικά είδη μέσα στα οποία βρίσκονται οι λέξεις, τη συχνότητα χρήσης τους και πώς η κάθε λέξη νοηματοδοτείται μέσα στην πρόταση.
• Επιλέγουν όποια κατηγορία κειμενικού είδους προτιμούν κάθε φορά και βλέπουν τις λέξεις τους μέσα στο κείμενο.
• Αντιγράφουν ολόκληρα ή μέρος από τα χρωματισμένα τμήματα των κειμένων και τα μεταφέρουν στον εννοιολογικό πίνακα, κάτω από την κάθε λέξη.
• Αντιγράφουν στο Power Point μία παράγραφο από ένα από τα κείμενα που έχουν βρει και χρωματίζουν τις λέξεις με τα αχώριστα μόρια που υπάρχουν στο κείμενό τους.
• Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και με τις υπόλοιπες ομάδες που εξετάζουν τα κυριότερα λόγια αχώριστα μόρια. Για κάθε αχώριστο μόριο δημιουργούν διαφορετικό χάρτη, τον οργανώνουν ανάλογα και τον αποθηκεύουν ξεχωριστά.
• Η δεύτερη ομάδα στέλνει στο καλάθι τα μόρια αρχι%, αμφι%, διχο%, ημι%.
• Η τρίτη ομάδα τα μόρια εκ%, περί%, δυσ%.
• Η τέταρτη ομάδα τα μόρια εν%, επί%, εισ%.
• Η πέμπτη ομάδα τα μόρια δια%, υπό%, συν%.
• Ο καθηγητής τονίζει ότι στέλνουμε στο καλάθι κάθε φορά το εύρημα που χρησιμοποιείται ως πρόθημα.
• Κάτι άλλο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από τους μαθητές είναι η διάκριση ανάμεσα στις προθέσεις και στις λόγιες προθέσεις ως προθήματα.
• Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση και καταγραφή των ευρημάτων, ένα άτομο από κάθε ομάδα μετακινείται σε άλλη ομάδα.
• Δίνεται ένα δεύτερο, γενικό φύλλο εργασίας σε κάθε ομάδα.
• Ο καθηγητής προτρέπει όλες τις ομάδες να «παίξουν» με τη γλώσσα και να προσπαθήσουν να σχηματίσουν δικές τους λέξεις.
• Χρησιμοποιώντας το λογισμικό παρουσιάσεων τους συστήνει να δοκιμάσουν να παραβιάσουν τους κανόνες και να δημιουργήσουν νέες λέξεις κρατώντας τις απλές και βάζοντας μπροστά τους, με τη βοήθεια των μαθητών που άλλαξαν ομάδες, αχώριστα μόρια των προηγούμενων ομάδων τους. Συνειδητοποιούν έτσι μόνοι τους αν κάποιο μόριο συνδυάζεται με κάποια απλή λέξη για να δώσει μια σημασία.
• Στο τέλος οι μαθητές αποθηκεύουν όλους τους χάρτες export) και η κάθε ομάδα κάνει εισαγωγή τωνàμε τη μορφή εικόνας (file εικόνων τους στο αρχείο Power Point που έχει ήδη δημιουργήσει, για να παρουσιάσει την εργασία της.
• Εκτυπώνονται όλες οι εικόνες με τις οποίες η κάθε ομάδα φτιάχνει καρτέλες που μπορεί να τοποθετήσει σε σημείο του τοίχου της τάξης. Δυνατότητες τροποποίησης Οι μαθητές δημιουργούν χιουμοριστικούς διαλόγους χρησιμοποιώντας τις λέξεις που οι ίδιοι έπλασαν και τους παρουσιάζουν στην τάξη με τη βοήθεια του λογισμικού παρουσιάσεων. Αξιολόγηση
• Όλες οι ομάδες παρουσιάζουν με το λογισμικό παρουσίασης τις εργασίες τους.
• Αξιολογούνται ατομικά και ομαδικά από τους μαθητές και το διδάσκοντα. Κριτήρια Αξιολόγησης
• • • • Αξιολογούνται: η ικανότητα αναζήτησης, εύρεσης, αξιολόγησης, σύνθεσης και παρουσίασης της πληροφορίας η επίτευξη των γνωστικών στόχων η ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου οι συνεργατικές δεξιότητες που αναπτύχθηκαν μεταξύ των μελών των ομάδων

Φύλλο εργασίας
1. 2. 3. 4. 5. α%, ξε% à νέα ελληνική à• Επισκεφθείτε την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα àεργαλεία à ηλκτρονικά λεξικα à λεξικό της κοινής νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη) και στις επιλογέςà αναζήτησης πληκτολογήστε α%.
• Από τα ευρήματα της πρώτης σελίδας διαλέξτε το α στερητικό πρόθημα και στείλτε το στο καλάθι.
• Να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με το ξε% και να στείλετε στο καλάθι το ξε πρόθημα.
• Πατήστε προβολή στο καλάθι σας. Έχετε μπροστά σας τα ευρήματά σας.
• Εξετάστε προσεκτικά πρώτα το πρόθημα α και δείτε τις διαφορετικές μορφές και σημασίες που μπορεί να πάρει.
• Ανοίξτε ένα έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου και μεταφέρετε εκεί με αντιγραφή
• Με PrintScreen μεταφέρετε την οθόνη σε μία διαφάνεια στο PowerPoint. Με δεξί κλικ ανοίξτε την επιλογή show picture toolbar και με το εργαλείο crop κρατήστε από την εικόνα μόνο το κείμενο και κόψτε όλα τα υπόλοιπα. Μεγαλώστε την εικόνα να καλύψει όλη την οθόνη. Έχετε έτσι μπροστά σας όλα τα ευρήματά σας.
• Σας δίνεται ένα πρότυπο εννοιολογικού χάρτη, τον οποίο εσείς θα οργανώσετε διαφορετικά, ανάλογα με τα αχώριστα μόρια που εξετάζετε και τα ευρήματά σας στο λεξικό.
• Να δημιουργήσετε ξεχωριστούς εννοιολογικούς χάρτες για κάθε ένα αχώριστο μόριο.
• Να καταγράψετε στο χάρτη μία-μία όλες τις μορφές με τις οποίες μπορεί να εμφανιστεί το κάθε αχώριστο μόριο και για κάθε μορφή να μεταφέρετε από το λεξικό αντίστοιχες λέξεις, οι οποίες να εκφράζουν όλες τις διαφορετικές σημασίες των μορίων σας.
• Επισκεφθείτε τα σώματα κειμένων σώματα κειμένων). Εδώ θα βρείτε σώματαà εργαλεία à(νέα ελληνική κειμένων δημοσιογραφικού και εκπαιδευτικού λόγου. Επιλέξτε κάθε φορά διαφορετικό είδος λόγου για την αναζήτησή σας.
• Πληκτρολογήστε μία, για κάθε μορφή μορίου, από τις λέξεις που έχετε καταγράψει στον εννοιολογικό σας χάρτη και θα βρείτε το κειμενικό είδος μέσα στο οποίο εμφανίζονται αυτές οι λέξεις και τη συχνότητα εμφάνισής τους.
• Επιλέξτε ολόκληρη πρόταση και δείτε τις λέξεις και μέσα στα κείμενα. Εμφανίζονται χρωματισμένες οι αντίστοιχες προτάσεις.
• Αντιγράψτε κάποιες από τις προτάσεις και οργανώστε εκ νέου τον εννοιολογικό σας χάρτη επικολλώντας τις προτάσεις που αντιγράψατε κάτω από την αντίστοιχη λέξη.
• Να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και με το πρόθημα ξε και να συμπληρώσετε δεύτερο εννοιολογικό χάρτη.
• Τελειώνοντας τη διερεύνηση και έχοντας μπροστά σας τα αποτελέσματά της, έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε τι είναι τα προθήματα που μελετήσατε και γιατί ονομάζονται αχώριστα μόρια.
• Προσπαθήστε να διατυπώσετε έναν ορισμό για το τί είναι αχώριστα μόρια. Είναι ………
• Αντιγράψτε σε Power Point μία παράγραφο από ένα από τα κείμενα που έχετε βρει και χρωματίστε τις λέξεις με τα αχώριστα μόρια που εξετάσατε, εφόσον υπάρχουν στο κείμενό σας.
Φυλλο εργασίας
à• Επισκεφθείτε την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα àεργαλεία ηλεκτρονικά λεξικα λεξικό της κοινής νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη) και στις επιλογέςà αναζήτησης πληκτολογήστε αρχι%.
• Στείλτε στο καλάθι τα ευρήματά σας.
• Να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με τα αμφι%, διχο%, ημι% και να τα στείλετε στο καλάθι.
• Πατήστε προβολή στο καλάθι σας. Έχετε μπροστά σας τα ευρήματά σας.
• Εξετάστε προσεκτικά πρώτα το πρόθημα αρχι- και δείτε τις διαφορετικές μορφές και σημασίες που μπορεί να πάρει.
• Ανοίξτε ένα έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου και μεταφέρετε εκεί με pageàαντιγραφή – επικόλληση τα ευρήματά σας.
• • Με PrintScreen μεταφέρετε την οθόνη σε μία διαφάνεια στο PowerPoint. Με δεξί κλικ ανοίξτε την επιλογή show picture toolbar και με το εργαλείο crop κρατήστε από την εικόνα μόνο το κείμενο και κόψτε όλα τα υπόλοιπα. Μεγαλώστε την εικόνα να καλύψει όλη την οθόνη. Έχετε έτσι μπροστά σας όλα τα ευρήματά σας.
• Σας δίνεται ένα πρότυπο εννοιολογικού χάρτη, τον οποίο εσείς θα οργανώσετε διαφορετικά, ανάλογα με τα αχώριστα μόρια που εξετάζετε και τα ευρήματά σας στο λεξικό.
• Να δημιουργήσετε ξεχωριστούς εννοιολογικούς χάρτες για κάθε ένα αχώριστο μόριο.
• Να καταγράψετε στο χάρτη μία-μία όλες τις μορφές με τις οποίες μπορεί να εμφανιστεί το κάθε αχώριστο μόριο και για κάθε μορφή να μεταφέρετε από το λεξικό αντίστοιχες λέξεις, οι οποίες να εκφράζουν όλες τις διαφορετικές σημασίες των μορίων σας.
• Επισκεφθείτε τα σώματα σώματα κειμένων). Εδώ θα βρείτεà εργαλεία àκειμένων (νέα ελληνική σώματα κειμένων δημοσιογραφικού και εκπαιδευτικού λόγου. Επιλέξτε κάθε φορά διαφορετικό είδος λόγου για την αναζήτησή σας.
• Πληκτρολογήστε μία, για κάθε μορφή μορίου, από τις λέξεις που έχετε καταγράψει στον εννοιολογικό σας χάρτη και θα βρείτε το κειμενικό είδος μέσα στο οποίο εμφανίζονται αυτές οι λέξεις και τη συχνότητα εμφάνισής τους.
• Επιλέξτε ολόκληρη πρόταση και δείτε τις λέξεις και μέσα στα κείμενα. Εμφανίζονται χρωματισμένες οι αντίστοιχες προτάσεις.
• Αντιγράψτε κάποιες από τις προτάσεις και οργανώστε εκ νέου τον εννοιολογικό σας χάρτη επικολλώντας τις προτάσεις που αντιγράψατε κάτω από την αντίστοιχη λέξη.
• Να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και με τα υπόλοιπα προθήματα και να συμπληρώσετε αντίστοιχους εννοιολογικούς χάρτες.
• Τελειώνοντας τη διερεύνηση και έχοντας μπροστά σας τα αποτελέσματά της, έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε τι είναι τα προθήματα που μελετήσατε και γιατί ονομάζονται αχώριστα μόρια.
• Προσπαθήστε να διατυπώσετε έναν ορισμό για το τί είναι αχώριστα μόρια. Είναι ……… • Αντιγράψτε σε Power Point μία παράγραφο από ένα από τα κείμενα που έχετε βρει και χρωματίστε τις λέξεις με τα αχώριστα μόρια που εξετάσατε, εφόσον υπάρχουν στο κείμενό σας.
Φύλλο εργασίας
εκ%, περι%, δυσ% à νέα ελληνική à
• Επισκεφθείτε την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα àεργαλεία ηλεκτρονικά λεξικα λεξικό της κοινής νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη) και στις επιλογέςà αναζήτησης πληκτολογήστε εκ%.
• Στείλτε στο καλάθι τα ευρήματά σας.
• Να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με τα περι%, δυσ%, και να τα στείλετε στο καλάθι..
• Να προσέξετε ιδιαίτερα τη διάκριση ανάμεσα στις προθέσεις και στις λόγιες προθέσεις ως προθήματα.
• Πατήστε προβολή στο καλάθι σας. Έχετε μπροστά σας τα ευρήματά σας.
• Εξετάστε προσεκτικά πρώτα το πρόθημα εκ- και δείτε τις διαφορετικές μορφές και σημασίες που μπορεί να πάρει.
• Ανοίξτε ένα έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου και μεταφέρετε εκεί με αντιγραφή – επικόλληση τα ευρήματά σας.
Με PrintScreen μεταφέρετε την οθόνη σε μία διαφάνεια στο PowerPoint. Με δεξί κλικ ανοίξτε την επιλογή show picture toolbar και με το εργαλείο crop κρατήστε από την εικόνα μόνο το κείμενο και κόψτε όλα τα υπόλοιπα. Μεγαλώστε την εικόνα να καλύψει όλη την οθόνη. Έχετε έτσι μπροστά σας όλα τα ευρήματά σας.
• Σας δίνεται ένα πρότυπο εννοιολογικού χάρτη, τον οποίο εσείς θα οργανώσετε διαφορετικά, ανάλογα με τα αχώριστα μόρια που εξετάζετε και τα ευρήματά σας στο λεξικό.
• Να δημιουργήσετε ξεχωριστούς εννοιολογικούς χάρτες για κάθε ένα αχώριστο μόριο.
• Να καταγράψετε στο χάρτη μία-μία όλες τις μορφές με τις οποίες μπορεί να εμφανιστεί το κάθε αχώριστο μόριο και για κάθε μορφή να μεταφέρετε από το λεξικό αντίστοιχες λέξεις, οι οποίες να εκφράζουν όλες τις διαφορετικές σημασίες των μορίων σας.
• Επισκεφθείτε τα σώματα κειμένων (νέα σώματα κειμένων). Εδώ θα βρείτε σώματα κειμένωνà εργαλεία àελληνική δημοσιογραφικού και εκπαιδευτικού λόγου. Επιλέξτε κάθε φορά διαφορετικό είδος λόγου για την αναζήτησή σας.
• Πληκτρολογήστε μία, για κάθε μορφή μορίου, από τις λέξεις που έχετε καταγράψει στον εννοιολογικό σας χάρτη και θα βρείτε το κειμενικό είδος μέσα στο οποίο εμφανίζονται αυτές οι λέξεις και τη συχνότητα εμφάνισής τους.
• Επιλέξτε ολόκληρη πρόταση και δείτε τις λέξεις και μέσα στα κείμενα. Εμφανίζονται χρωματισμένες οι αντίστοιχες προτάσεις.
• Αντιγράψτε κάποιες από τις προτάσεις και οργανώστε εκ νέου τον εννοιολογικό σας χάρτη επικολλώντας τις προτάσεις που αντιγράψατε κάτω από την αντίστοιχη λέξη.
• Να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και με τα υπόλοιπα προθήματα και να συμπληρώσετε αντίστοιχους εννοιολογικούς χάρτες.
• Τελειώνοντας τη διερεύνηση και έχοντας μπροστά σας τα αποτελέσματά της, έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε τι είναι τα προθήματα που μελετήσατε και γιατί ονομάζονται αχώριστα μόρια.
• Προσπαθήστε να διατυπώσετε έναν ορισμό για το τί είναι αχώριστα μόρια. Είναι ………
• Αντιγράψτε σε Power Point μία παράγραφο από ένα από τα κείμενα που έχετε βρει και χρωματίστε τις λέξεις με τα αχώριστα μόρια που εξετάσατε, εφόσον υπάρχουν στο κείμενό σας.
Φύλλο εργασίας
εν%, επι%, εισ% à νέα ελληνική à
• Επισκεφθείτε την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα àεργαλεία ηλεκτρονικά λεξικα λεξικό της κοινής νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη) και στις επιλογέςà αναζήτησης πληκτολογήστε εν%.
• Από τα ευρήματα της πρώτης σελίδας διαλέξτε αυτό που ψάχνετε και στείλτε το στο καλάθι.
• Να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με τα επι%, εισ% και να τα στείλετε στο καλάθι.
• Να προσέξετε ιδιαίτερα τη διάκριση ανάμεσα στις προθέσεις και στις λόγιες προθέσεις ως προθήματα.
• Πατήστε προβολή στο καλάθι σας. Έχετε μπροστά σας τα ευρήματά σας.
• Εξετάστε προσεκτικά πρώτα το πρόθημα εν- και δείτε τις διαφορετικές μορφές και σημασίες που μπορεί να πάρει.
• Ανοίξτε ένα έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου και μεταφέρετε εκεί με pageàαντιγραφή – επικόλληση τα ευρήματά σας.
• Με PrintScreen μεταφέρετε την οθόνη σε μία διαφάνεια στο PowerPoint. Με δεξί κλικ ανοίξτε την επιλογή show picture toolbar και με το εργαλείο crop κρατήστε από την εικόνα μόνο το κείμενο και κόψτε όλα τα υπόλοιπα. Μεγαλώστε την εικόνα να καλύψει όλη την οθόνη. Έχετε έτσι μπροστά σας όλα τα ευρήματά σας.
• Σας δίνεται ένα πρότυπο εννοιολογικού χάρτη, τον οποίο εσείς θα οργανώσετε διαφορετικά, ανάλογα με τα αχώριστα μόρια που εξετάζετε και τα ευρήματά σας στο λεξικό.
• Να δημιουργήσετε ξεχωριστούς εννοιολογικούς χάρτες για κάθε ένα αχώριστο μόριο.
• Να καταγράψετε στο χάρτη μία-μία όλες τις μορφές με τις οποίες μπορεί να εμφανιστεί το κάθε αχώριστο μόριο και για κάθε μορφή να μεταφέρετε από το λεξικό αντίστοιχες λέξεις, οι οποίες να εκφράζουν όλες τις διαφορετικές σημασίες των μορίων σας.
• Επισκεφθείτε τα σώματα σώματα κειμένων). Εδώ θα βρείτεà εργαλεία àκειμένων (νέα ελληνική σώματα κειμένων δημοσιογραφικού και εκπαιδευτικού λόγου. Επιλέξτε κάθε φορά διαφορετικό είδος λόγου για την αναζήτησή σας.
• Πληκτρολογήστε μία, για κάθε μορφή μορίου, από τις λέξεις που έχετε καταγράψει στον εννοιολογικό σας χάρτη και θα βρείτε το κειμενικό είδος μέσα στο οποίο εμφανίζονται αυτές οι λέξεις και τη συχνότητα εμφάνισής τους.
• Επιλέξτε ολόκληρη πρόταση και δείτε τις λέξεις και μέσα στα κείμενα. Εμφανίζονται χρωματισμένες οι αντίστοιχες προτάσεις.
• Αντιγράψτε κάποιες από τις προτάσεις και οργανώστε εκ νέου τον εννοιολογικό σας χάρτη επικολλώντας τις προτάσεις που αντιγράψατε κάτω από την αντίστοιχη λέξη.
• Να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και με τα υπόλοιπα προθήματα και να συμπληρώσετε αντίστοιχους εννοιολογικούς χάρτες.
• Τελειώνοντας τη διερεύνηση και έχοντας μπροστά σας τα αποτελέσματά της, έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε τι είναι τα προθήματα που μελετήσατε και γιατί ονομάζονται αχώριστα μόρια.
• Προσπαθήστε να διατυπώσετε έναν ορισμό για το τί είναι αχώριστα μόρια. Είναι ………
• Αντιγράψτε σε Power Point μία παράγραφο από ένα από τα κείμενα που έχετε βρει και χρωματίστε τις λέξεις με τα αχώριστα μόρια που εξετάσατε, εφόσον υπάρχουν στο κείμενό σας.
Φύλλο εργασίας
. δια%, υπο%, συν% à νέα ελληνική à
• Επισκεφθείτε την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα àεργαλεία ηλεκτρονικά λεξικα λεξικό της κοινής νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη) και στις επιλογέςà αναζήτησης πληκτολογήστε δια%.
• Από τα ευρήματα της πρώτης σελίδας διαλέξτε αυτό που ψάχνετε και στείλτε το στο καλάθι.
• Να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με τα υπο%, συν%, και να τα στείλετε στο καλάθι.
• Να προσέξετε ιδιαίτερα τη διάκριση ανάμεσα στις προθέσεις και στις λόγιες προθέσεις ως προθήματα.
• Πατήστε προβολή στο καλάθι σας. Έχετε μπροστά σας τα ευρήματά σας.
• Εξετάστε προσεκτικά πρώτα το πρόθημα δια- και δείτε τις διαφορετικές μορφές και σημασίες που μπορεί να πάρει.
• Ανοίξτε ένα έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου και μεταφέρετε àεκεί με αντιγραφή – επικόλληση τα ευρήματά σας.
• Στην επιλογή file margins, ανοίξτε τα περιθώρια της σελίδας πάνω, αριστεράàpage setup και δεξιά, έτσι ώστε να χωρέσει το κείμενο που θα επικολλήσετε καλύτερα στο έγγραφό σας.
• Με PrintScreen μεταφέρετε την οθόνη σε μία διαφάνεια στο PowerPoint. Με δεξί κλικ ανοίξτε την επιλογή show picture toolbar και με το εργαλείο crop κρατήστε από την εικόνα μόνο το κείμενο και κόψτε όλα τα υπόλοιπα. Μεγαλώστε την εικόνα να καλύψει όλη την οθόνη. Έχετε έτσι μπροστά σας όλα τα ευρήματά σας.
• Σας δίνεται ένα πρότυπο εννοιολογικού χάρτη, τον οποίο εσείς θα οργανώσετε διαφορετικά, ανάλογα με τα αχώριστα μόρια που εξετάζετε και τα ευρήματά σας στο λεξικό.
• Να δημιουργήσετε ξεχωριστούς εννοιολογικούς χάρτες για κάθε ένα αχώριστο μόριο.
• Να καταγράψετε στο χάρτη μία-μία όλες τις μορφές με τις οποίες μπορεί να εμφανιστεί το κάθε αχώριστο μόριο και για κάθε μορφή να μεταφέρετε από το λεξικό αντίστοιχες λέξεις, οι οποίες να εκφράζουν όλες τις διαφορετικές σημασίες των μορίων σας.
• Επισκεφθείτε τα σώματα σώματα κειμένων). Εδώ θα βρείτεà εργαλεία àκειμένων (νέα ελληνική σώματα κειμένων δημοσιογραφικού και εκπαιδευτικού λόγου. Επιλέξτε κάθε φορά διαφορετικό είδος λόγου για την αναζήτησή σας.
• Πληκτρολογήστε μία, για κάθε μορφή μορίου, από τις λέξεις που έχετε καταγράψει στον εννοιολογικό σας χάρτη και θα βρείτε το κειμενικό είδος μέσα στο οποίο εμφανίζονται αυτές οι λέξεις και τη συχνότητα εμφάνισής τους.
• Επιλέξτε ολόκληρη πρόταση και δείτε τις λέξεις και μέσα στα κείμενα. Εμφανίζονται χρωματισμένες οι αντίστοιχες προτάσεις.
• Αντιγράψτε κάποιες από τις προτάσεις και οργανώστε εκ νέου τον εννοιολογικό σας χάρτη επικολλώντας τις προτάσεις που αντιγράψατε κάτω από την αντίστοιχη λέξη.
• Να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και με τα υπόλοιπα προθήματα και να συμπληρώσετε αντίστοιχους εννοιολογικούς χάρτες.
• Τελειώνοντας τη διερεύνηση και έχοντας μπροστά σας τα αποτελέσματά της, έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε τι είναι τα προθήματα που μελετήσατε και γιατί ονομάζονται αχώριστα μόρια.
• Προσπαθήστε να διατυπώσετε έναν ορισμό για το τί είναι αχώριστα μόρια. Είναι ………
• Αντιγράψτε σε Power Point μία παράγραφο από ένα από τα κείμενα που έχετε βρει και χρωματίστε τις λέξεις με τα αχώριστα μόρια που εξετάσατε, εφόσον υπάρχουν στο κείμενό σας.
Φύλλο εργασίας
. • «Παίξτε» με τη γλώσσα και προσπαθήστε να σχηματίσετε δικές σας λέξεις.
• Δοκιμάστε να παραβιάσετε τους κανόνες και να δημιουργήσετε νέες λέξεις κρατώντας τις απλές και βάζοντας μπροστά τους, με τη βοήθεια των συμμαθητών σας που άλλαξαν ομάδες, αχώριστα μόρια των προηγούμενων ομάδων τους. Θα διαπιστώσετε έτσι και μόνοι σας αν κάποιο μόριο συνδυάζεται με κάποια απλή λέξη για να δώσει μια σημασία.
• Να παρουσιάσετε τις γλωσσικές σας δημιουργίες στην τάξη με τη βοήθεια του λογισμικού παρουσίασης.Διδακτική παρέμβαση

Α.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ : ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΖΩΗ - ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΕΙΔΟΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : NEOEΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣA
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 7η (ΜΕΡΟΣ Γ , σελ. σχολ. Εγχειρ. 107-108).
ΤΑΞΗ:Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Β3
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 1 διδακτική
ώρα.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
• Να είναι διαθέσιμο το σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής.
• Να έχουν τα παιδιά στοιχειώδεις γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση
Η/Υ.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Οι μαθητές οδηγούνται στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και καλούνται να προσεγγίσουν μία ενότητα της νεοελληνικής γραμματικής (παραγωγή επιρρημάτων από επίθετα) με πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο .Παράλληλα , στα πλαίσια της ένταξης του ψηφιακού γραμματισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές , έχοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο , θα εξοικειωθούν και με τη χρήση ηλεκτρονικού λεξικού και θα γνωρίσουν το δικτυακό τόπο της πύλης της ελληνικής γλώσσας (http://www.greek-language.gr/greekLang/index.) Τέλος , θα εξασκηθούν στη χρήση κειμενογράφου.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Η/Υ , διαδίκτυο , φύλλο εργασιών σε φωτοτυπία
ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: (κλασικός γραματισμός)
Οι μαθητές καλούνται να πετύχουν τα ακόλουθα :
1. Να κατανοήσουν την παραγωγή επιρρημάτων από επίθετα.
2. Να διαπιστώσουν ότι ο σχηματισμός επιρρημάτων από το ίδιο επίθετο αλλά με διαφορετική παραγωγική κατάληξη συνεπάγεται τη διαφορά σημασίας μεταξύ των παραγόμενων επιρρημάτων.(κριτικός γραμματισμός)
3. Να εξασκηθούν στην παραγωγή του δικού τους γραπτού λόγου
(σχηματισμός προτάσεων
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ : Οι μαθητές καλούνται να πετύχουν τα ακόλουθα :
•Να προσεγγίσουν με ευχάριστο και πρωτότυπο τρόπο μία ενότητα της
νεοελληνικής γραμματικής.
•Να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική μάθηση και να προσεγγίσουν
εποικοδομητικά τη νέα γνώση (ανακαλυπτική μάθηση)
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ:( ψηφιακός γραμματισμός)
Οι μαθητές καλούνται :
•Να εξασκηθούν στη χρήση κειμενογράφου .
•Να εξοικειωθούν με τη χρησιμοποίηση ενός ηλεκτρονικού λεξικού.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
o Δίνεται στους μαθητές το σχετικό φύλλο εργασίας .
o Οι μαθητές καλούνται να επισκεφτούν το δικτυακό τόπο της
πύλης της ελληνικής γλώσσας http://www.greek- language.gr/greekLang/index.
και στη συνέχεια να βρουν σε ηλεκτρονική μορφή το λεξικό της κοινής νεοελληνικής του Μ.Τριανταφυλλίδη (Νέα Ελληνική→εργαλεία →ηλεκτρονικά λεξικά→λεξικό Τριανταφυλλίδη).
o Παροτρύνονται οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν την υπάρχουσα μηχανή αναζήτησης , ώστε να βρουν τη σημασία και ετυμολογία δύο επιθέτων και των αντίστοιχων παράγωγων επιρρημάτων που εμείς έχουμε επιλέξει και στη συνέχεια να αντιγράψουν την απάντησή σε φύλλο κειμενογράφου. Σκόπιμη θα κριθεί η αποθήκευση των πληροφοριών αυτών.
o Στη συνέχεια , οι μαθητές παροτρύνονται να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την παραγωγή των συγκεκριμένων επιρρημάτων.
o Μετά θα κληθούν να επιλέξει ο καθένας ένα επίθετο , να αναζητήσει με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού λεξικού τη σημασία του και να διερευνήσει αν από το επίθετο αυτό παράγεται κάποιο επίρρημα και με ποια παραγωγική κατάληξη.
o Οι μαθητές παροτρύνονται στη συνέχεια να αναζητήσουν τη σημασία ενός συγκεκριμένου επιθέτου που εμείς τους υποδεικνύουμε , από το οποίο παράγονται δύο διαφορετικά επιρρήματα με χρήση διαφορετικών επιθημάτων.
Παρατηρώντας και τη σημασία των παραγόμενων επιρρημάτων θα πρέπει να καταγράψουν τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά τους.Τέλος , θα ζητηθεί από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το παραπάνω ζεύγος επιρρημάτων σε ξεχωριστές προτάσεις , ώστε να αναδείξουν τη διαφορά σημασίας.
o Ως εργασία για το σπίτι θα δοθεί η άσκηση από το βιβλίο του μαθητή ( σελ. ) και η άσκηση από το τετράδιο εργασιών του μαθητή(σελ. ).
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
• Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της πύλης της ελληνικής γλώσσας
http :// www . greek- language . gr / greekLang /index.
Και βρείτε το ηλεκτρονικό λεξικό του Μ. Τριανταφυλλίδη(Νέα Ελληνική-
εργαλεία-ηλεκτρονικά λεξικά- λεξικό Τρανταφυλλίδη).
o Χρησιμοποιήστε την υπάρχουσα μηχανή αναζήτησης και βρείτε τη σημασία
των επιθέτων βιαστικός και συνεχής, καθώς επίσης και των παραγόμενων
από αυτά επιρρημάτων.
Τι παρατηρείτε ως προς την παραγωγή των
επιρρημάτων αυτών;
Αντιγράψτε τις πληροφορίες που βρήκατε , αποθηκεύστε τις και απαντήστε στην ερώτηση χρησιμοποιώντας επεξεργαστή κειμένου.
o Επιλέξτε ένα επίθετο ,βρείτε τη σημασία του και διερευνήστε αν από αυτό
παράγεται κάποιο επίρρημα. Καταγράψτε τα αποτελέσματα της αναζήτησής
σας.
o Αναζητήστε τη σημασία του επιθέτου τέλειος . Διερευνήστε πόσα επιρρήματα
παράγονται από αυτό και ποια είναι η σημασία τους. Τι παρατηρείτε;
Απαντήστε χρησιμοποιώντας κειμενογράφο,αποθηκεύστε και εκτυπώστε την
απάντησή σας.
o Να σχηματίσετε προτάσεις με καθένα από το παραπάνω ζεύγος
επιρρημάτων ,ώστε να φανεί από τα συμφραζόμενα η διαφορετική σημασία
των επιρρημάτων.
o Ως εργασία για το σπίτι να κάνετε τις ασκήσεις 3 και 4 του τετραδίου
εργασιών ,σελ.60.
ΚΡΙΤΙΚΗ:
Α. Οι μαθητές
• αντιμετώπισαν με ενθουσιασμό τον νέο τρόπο διδασκαλίας.
• συμμετείχαν ενεργά στο μάθημα ακόμη και μαθητές με χαμηλές επιδόσεις
• ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με τους Η/Υ συγκριτικά με τους μαθητές της
Α’ τάξης
• Ο απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας ήταν επαρκής παρά τις δυσκολίες
πρακτικής φύσης.
Β.
• Οι διαθέσιμοι υπολογιστές δεν ήταν όλοι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και δεν
υπήρχε άμεσα διαθέσιμος εκτυπωτής.
• Ο αριθμός των μαθητών ήταν μεγάλος με αποτέλεσμα:
1. Σε κάθε υπολογιστή να αντιστοιχούν 3-4 μαθητές και έτσι να μην τον χειρίζονται όλοι
2. Να υπάρχουν προβλήματα στο συντονισμό και τη συνεργασία των
ομάδων .
3. Η επίβλεψη του διδάσκοντα να είναι αρκετά δύσκολη
• Δε διέθεταν όλοι οι μαθητές το ίδιο επίπεδο εξοικείωσης με τις Τ.Π.ΕΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τάξη: Β΄ Γυμνασίου (ή Β΄ Λυκείου)

Ο μαθητής, ιδιαίτερα αν η σχολική ή η οικογενειακή βιβλιοθήκη δεν τον βοηθούν στις αναζητήσεις του, θα πρέπει να εξοικειωθεί και με άλλους τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας, όπως επίσης και με τον ψηφιακό τρόπο καταχώρισής της. Να μάθει πως λειτουργεί η ψηφιακή βιβλιοθήκη, τι είναι το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο.


 • Α΄ομάδα: Αναζητεί το βιβλίο στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τι κριτήρια αναζήτησης προσφέρουν οι δύο βιβλιοθήκες; Τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα παρουσιάζουν τα κριτήρια αυτά; Θα μπορούσαν να προσθέσουν κάποιο ακόμη; Ποιο από τα κριτήρια τους φαίνεται προσφορότερο για την αναζήτηση που επιχειρούν; Υπάρχει η δυνατότητα να «κατεβάσουν» μέρος του κειμένου ή ολόκληρο το κείμενο;
 • Β΄ομάδα: Αναζητεί το βιβλίο στον εκδοτικό οίκο από τον οποίο εκδόθηκε. Τι κριτήρια αναζήτησης προσφέρει η ιστοσελίδα του οίκου; Συνοδεύει με κριτικές-σχόλια τα βιβλία της και, αν ναι, ποια; Μπορούν να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα σχετικά για το ποια βιβλία περιέχονται στη μηχανή αναζήτησης και με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή τους; Π.χ. Όνομα συγγραφέα, παλαιότητα βιβλίου, υψηλές πωλήσεις κτλ.
 • Γ΄ομάδα: Αναζητεί το βιβλίο σε κάποιο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. Ποια είναι τα κριτήρια αναζήτησης που χρησιμοποιεί; Ποιες είναι οι κατηγοριοποιήσεις που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο; Μπορούν να καταλήξουν σε συμπεράσματα για τα κριτήρια με τα οποία ένα βιβλίο μένει στους ή σβήνεται από τους καταλόγους αυτούς; Ποια είναι η διαδικασία αγοράς ενός βιβλίου από ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο; Σε ποιες περιπτώσεις κρίνουν ότι ενδείκνυται ηλεκτρονική αγορά βιβλίου; Παρουσιάζει μειονεκτήματα και ποια;
 • Συνεργασία των επιμέρους ομάδων και συμπεράσματα: Καταγραφή των κριτηρίων αναζήτησης κατά κατηγορία. Για ποιο λόγο αναζητούμε ένα βιβλίο σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη; Σε ποια περίσταση μπορεί να το αναζητήσουμε στην ιστοσελίδα του εκδοτικού του οίκου ή σε κάποιο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο; Αξιολόγηση των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν. Διευκόλυναν την αναζήτηση ή παρουσίασαν εμπόδια; Αν ναι, ποια;
 • Φύλλο εργασίας 1-Ομάδα Α
 • Επιλέξτε το βιβλίο και σημειώστε τα στοιχεία του.

Συγγραφέας
Νίκος Θέμελης
Τίτλος

Εκδοτικός οίκος

Χρόνος έκδοσης

Αριθμός έκδοσης

 • Αναζητήστε το βιβλίο στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ http://www.lib.auth.gr και στο Δίκτυο Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης http://lib.thessaloniki.gr/.
 • Τι κριτήρια αναζήτησης προσφέρουν οι δύο βιβλιοθήκες;

Κριτήριο 1

Κριτήριο 2

Κριτήριο 3

Κριτήριο 4

Άλλο
 • Τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα παρουσιάζουν τα κριτήρια αυτά;

Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα
Κριτήριο 1


Κριτήριο 2


Κριτήριο 3


Κριτήριο 4

 • Μπορείτε να προσθέσετε κάποιο επιπλέον κριτήριο;
 • Ποιο από τα κριτήρια σας φαίνεται ποιο χρήσιμο στην αναζήτηση;
 • Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που επισκεφθήκατε δίνει το δικαίωμα να "κατεβάσετε" μέρος του κειμένου ή ολόκληρο το κείμενο;

Φύλλο εργασίας 2-Ομάδα Β΄
 • Επιλέξτε ένα βιβλίο που σας άρεσε και σημειώστε τα στοιχεία του.
Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδοτικός οίκος

Χρόνος έκδοσης

Αριθμός έκδοσης

 • Αναζητήστε το βιβλίο στον εκδοτικό οίκο από τον οποίο εκδόθηκε.
 • Τι κριτήρια αναζήτησης προσφέρει η ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου;
Κριτήριο 1

Κριτήριο 2

Κριτήριο 3

Κριτήριο 4

Άλλο

 • Συνοδεύει με κριτικές-σχόλια τα βιβλία της;
 • Αν ναι, τι είδους; Το βιβλίο που αναζητείτε συνοδεύεται από κάτι ανάλογο;
 • Η μηχανή αναζήτησης περιέχει όλα τα βιβλία που εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος από την ίδρυσή του ή μέρος τους;
 • Αν περιέχει μέρος μόνο των εκδοθέντων βιβλίων, με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή καταχώρισης; (Π.χ. διασημότητα ή μη ονόματος συγγραφέα, παλαιότητα βιβλίου ή πρόσφατη έκδοση, υψηλές πωλήσεις κτλ)
Κριτήρια καταχώρισης βιβλίων

 • Όνομα συγγραφέα
 • Παλαιότητα βιβλίου
 • Υψηλές πωλήσεις
 • Άλλα κριτήρια

Φύλλο εργασίας 3 -Ομάδα Γ
 • Επιλέξτε ένα βιβλίο που σας άρεσε και σημειώστε τα στοιχεία του.
Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδοτικός οίκος

Χρόνος έκδοσης

Αριθμός έκδοσης
Αναζητήστε το βιβλίο σε κάποιο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, π.χ. http://www.books.gr.

 • Τι κριτήρια αναζήτησης προσφέρει η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου;
Κριτήριο 1

Κριτήριο 2

Κριτήριο 3

Κριτήριο 4

Άλλο
 • Όταν καταχωρίζεται κάποιο βιβλίο στη μηχανή αναζήτησης ενός ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου, αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή το αναζητήσουμε μπορούμε να το βρούμε; Υπάρχει περίπτωση να σβήνεται από τη μηχανή αναζήτησης; Για ποιους λόγους;
 • Ποια είναι η διαδικασία αγοράς ενός βιβλίου από ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο
 • Σε ποιες περιπτώσεις κρίνετε ότι ενδείκνυται η αγορά βιβλίου από ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο; Τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα παρουσιάζει η «ηλεκτρονική αγορά» ενός βιβλίου;
Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα

Φύλλο εργασίας 4
 • Επιλέξτε μία σελίδα βιβλιοκριτικής από τις κυριακάτικες εφημερίδες
 • Tο Βήμα http://tovima.dolnet.gr
 • Η Καθημερινή http://www.kathimerini.gr
 • Ελευθεροτυπία http://www.enet.gr
 • Με βάση τη βιβλιοκριτική που θα επιλέξετε, γράψτε στον Η/Υ τη δική σας βιβλιοκριτική για κάποιο βιβλίο που σας άρεσε ή δεν σας άρεσε. Όριο λέξεων: 250. Θα χρησιμοποιήσετε φωτογραφικό υλικό για τη δημοσίευση; Αν ναι, τι θα επιλέξετε; (φωτογραφία του βιβλίου, φωτογραφία του συγγραφέα ή κάτι άλλο;) Ποιον τίτλο θα δώσετε; Θα χρησιμοποιήσετε υπότιτλο; Ποια στοιχεία του βιβλίου θα πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε ως ταυτότητά του; Θα υπογράψετε απλώς με ονοματεπώνυμο ή θα προσθέσετε και κάποια ιδιότητα στην υπογραφή σας;

Φύλλο εργασίας 5 -Κοινό για όλους

 • Επιλέξτε μία σελίδα βιβλιοπαρουσίασης από τις κυριακάτικες εφημερίδες
 • Tο Βήμα http://tovima.dolnet.gr
 • Η Καθημερινή http://www.kathimerini.gr
 • Ελευθεροτυπία http://www.enet.gr
 • Με βάση τη βιβλιοπαρουσίαση που θα επιλέξετε, γράψτε στο σπίτι τη δική σας βιβλιοπαρουσίαση για κάποιο βιβλίο που σας άρεσε ή δεν σας άρεσε. Όριο λέξεων: 50. Θα χρησιμοποιήσετε φωτογραφικό υλικό για τη δημοσίευση; Αν ναι, τι θα επιλέξετε; Θα δώσετε τίτλο; Ποια στοιχεία του βιβλίου θα πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε ως ταυτότητά του; Θα υπογράψετε το σημείωμα ή θα το αφήσετε ανυπόγραφο; Τι κάνουν στην περίπτωση αυτή οι εφημερίδες που χρησιμοποιήσατε ως υπόδειγμα;

*Από τη Σοφία ΝικολαϊδουΗ πειθώ στη διαφήμιση*

Τάξη
Γ Λυκείου
Προτεινόμενος χρόνος
2-4 διδακτικές ώρες
Σχέση με το Πρόγραμμα Σπουδών
Η ενότητα «Τεχνικές Πειθούς» στο σχολικό εγχειρίδιο Εκφραση – Εκθεση , Γ τεύχος
Τεχνολογικά εργαλεία
Φυλλομετρητής ιστού , Επεξεργαστής κειμένου
Στόχος
Η κατασκευή μιας παρουσίασης, στην οποία θα συνοψίζονται με παραδείγματα των διαφημιστών. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με την κατηγορία διαφημίσεων, με την οποία θέλουν να ασχοληθούν.
Οργάνωση τάξης
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα με τον εξής τρόπο: κάθε υπολογιστής φέρει στην οθόνη του μία εικόνα που αντιπροσωπεύει την υποκατηγορία διαφημίσεων με την οποία θα ασχοληθεί η ομάδα. Ο μαθητής έλκεται από το αντικείμενο και επιλέγει το σταθμό εργασίας. Έτσι, δημιουργούνται οι εξής ομάδες:

A. Ομάδα Benetton - Ασχολείται με την ιδιότυπη καμπάνια της εταιρείας, η οποία συνηθίζει να προκαλεί με τις διαφημίσεις της. Τα διαφημιζόμενα προϊόντα δεν εμφανίζονται πουθενά, παρά μόνο στο λογότυπο της εταιρείας. Diafimisi.bmp
Τεχνάσματα των διαφημιστών
Η Benetton πουλάει ρούχα. Η διαφήμισή της δείχνει δύο ανθρώπους να φιλιούνται. Τα ρούχα απουσιάζουν από τη διαφήμιση.
Γιατί η εταιρεία ενώ δεν δείχνει τα προϊόντα της περιμένει από τους καταναλωτές να αγοράσουν τα ρούχα της;
Αν η διαφήμιση δεν δείχνει το προϊόν, ποιος ο λόγος ύπαρξής της;

1) Τι υπάρχει στη διαφήμιση που προκαλεί την προσοχή και μας κάνει να σκεφτούμε για τα προϊόντα Benetton;
Επισκεφθείτε τις συλλογές διαφημίσεων Benetton
http://www.benetton.com/wws/aboutyou/peopleplaces/index.html
· http://www.benetton.com/wws/aboutyou/ucdo/index.html
Παρατηρήστε μερικές διαφημίσεις. Διαβάστε τα σχόλια. Προσέξτε ιδιαίτερα τα χρώματα, τη σύνθεση, τα αντικείμενα. Συζητήστε με τους συμμαθητές σας για τη στρατηγική πωλήσεων της εταιρείας και συλλέξτε διαφημίσεις που επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις σας.
2) Αυτές οι διαφημίσεις σας κάνουν να θέλετε να αγοράσετε προϊόντα Benetton; Επιχειρηματολογήστε.
3) Σε ποιους πιστεύετε ότι απευθύνονται; Σε ηλικιωμένους; Νεαρές κοπέλες; Αμερικανούς; Ευρωπαίους; Δικαιολογήστε τις απόψεις σας.

Όσοι κριτικάρουν την καμπάνια της εταιρείας ισχυρίζονται ότι η Benetton εκμεταλλεύεται τον πόνο και τις προκαταλήψεις της ανθρωπότητας για να προκαλέσει θόρυβο γύρω από το όνομά της. Μπορεί μία εταιρεία να χρησιμοποιήσει προκλητικές φωτογραφίες χωρίς να τις εκμεταλλευθεί; Μπορεί μία εταιρεία να προωθεί τα προϊόντα της και να μεταβάλει την κοινή γνώμη ταυτόχρονα; Αυτό κάνει η Benetton;
Η συγκεκριμένη εταιρεία, σε μία από τις καμπάνιες της, χρησιμοποίησε μία σειρά φωτογραφιών και συνεντεύξεων θανατοποινιτών. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.benetton.com/deathrow ή να δείτε το ένθετο που κυκλοφόρησε η εταιρεία στο αρχείο deathrow.pdf στην ίδια διεύθυνση.
Οι αντιδράσεις που ακολούθησαν τη δημοσίευση των παραπάνω διαφημίσεων προκάλεσαν την παραίτηση του υπεύθυνου του διαφημιστικού τομέα. Στη συνέντευξή του μεταξύ άλλων δηλώνει: Όταν οι δημοσιογράφοι συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε ένα παράξενο ή σοβαρό ζήτημα, κανείς δεν τους κατακρίνει, επειδή προσπαθούν να "πουλήσουν" την ιστορία τους στα ΜΜΕ. Όμως, όταν ένας διαφημιστής αγγίξει ένα πραγματικό πρόβλημα, όλοι ξεσηκώνονται και διαμαρτύρονται για την κακογουστιά. Όπως φαίνεται, μία διαφήμιση που παραπλανά με ψέματα τον καταναλωτή θεωρείται περισσότερο σωστή.
Η ομάδα τοποθετείται στο ζήτημα: κατά πόσον μία παραπλανητική διαφήμιση είναι περισσότερο αποδεκτή στο κοινό από μία διαφήμιση που προκαλεί προβληματισμό;

Προχωρήστε σε σύνθεση των απόψεων σας κατασκευάζοντας μία παρουσίαση powerpoint –ενσωματώστε διαφημίσεις που υποστηρίζουν τα επιχειρήματά σας.

B. Ομάδα Diesel: Η καμπάνια της εταιρείας με τίτλο «Πετυχημένος τρόπος ζωής» είναι ιδιαίτερα εκκεντρική. Οι μαθητές ανιχνεύουν τα τεχνάσματα προσέγγισης του αγοραστικού κοινού.

Ομάδα Diesel
Η διαφημιστική καμπάνια της Diesel ξεκίνησε το 1991 και σίγουρα διαφέρει από άλλες καμπάνιες. Μία νέα διαφήμιση εμφανίζεται κάθε 15 μέρες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της διαφημιστικής καμπάνιας στο αρχείο που διατηρεί η εταιρεία, στο οποίο μπορεί να έχει κάποιος πρόσβαση μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http://www.diesel.com/homepage/ss00/itsreal01.html .
Η συγκεκριμένη καμπάνια δε διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα, καθώς οι υπεύθυνοι του διαφημιστικού τμήματος πιστεύουν ότι "ο άνθρωπος είναι ίδιος σε όλο τον κόσμο" (Art Director, Joakim Jonason, Sky Magazine, Μάιος 1996). Ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας ότι η συγκεκριμένη καμπάνια είναι μία σάτιρα της διαφήμισης. Άλλωστε, η διαφήμιση είναι γεμάτη από κενές υποσχέσεις. Ο διευθυντής της εταιρείας, Maurizio Marchiori, συμπληρώνει: αποφασίσαμε να παίξουμε λίγο, προσεγγίζοντας από τη φαιδρή τους πλευρά τα μεγάλα προβλήματα της ζωής. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εταιρεία (target group) είναι οι μοντέρνοι άνθρωποι (trendy). Συνεπώς, μία εκκεντρική αντικομφορμιστική προσέγγιση κρίνεται κατάλληλη.
Από τη συγκεκριμένη ομάδα εργασίας ζητάμε να επιλέξουν μία από τις διαφημίσεις που προξενεί το ενδιαφέρον τους και να τη σχολιάσουν. 2 Diafimisi.bmp
Σημεία που αξίζουν την προσοχή μας:
-Σε ποιο σημείο φαίνονται τα ρούχα Diesel; Τι υποδηλώνει η συγκεκριμένη διαφήμιση; Πώς αντιμετωπίζονται οι γυναίκες; Με ποιον τρόπο παρουσιάζεται η γυναίκα στη διαφήμιση;
-Καταγράφονται οι ρόλοι των φύλων στις διαφημίσεις; Π.χ. πόσες γυναίκες νοικοκυρές εμφανίζονται; πώς παρουσιάζεται η μητέρα; παρουσιάζεται μήπως η γυναίκα ως αντικείμενο πόθου;
Περιγράψτε τη σκηνή.
Τι ακριβώς κάνουν οι συνταξιούχοι στο πίσω μέρος της εικόνας; Περιγράψτε την έκφρασή τους.
Οι άνθρωποι Diesel που τοποθετούνται και πως; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; τι υποδηλώνει η διαφοροποίησή τους; Γιατί η κοπέλα κοιτάει στο φακό;
Καταγράψτε ζευγάρια αντιθέσεων που εντοπίσατε στην εικόνα. Π.χ. νεότητα-γηρατειά

Σε αυτή τη φωτογραφία γιατί επιλέχθηκαν γουρούνια στη θέση μιας οικογένειας; Η συγκεκριμένη διαφήμιση εμφανίστηκε τα Χριστούγεννα του 1995. Στο κάτω αριστερό άκρο διακρίνεται η επιγραφή "Τελικά όλα ξεκαθαρίζουν. Καλωσορίζουμε το 1995. Τη χρονιά της καλής τύχης, καλού γούστου και φιλίας". Τι υποδηλώνει; Στο κέντρο του τραπεζιού υπάρχει ένα ψητό γουρουνόπουλο. Τι σημαίνει αυτό; Προσέξτε τον περιβάλλοντα χώρο του τραπεζιού. Τι υποδηλώνει; Προσέξτε το βλέμμα της κοπέλας; τι σημαίνει;

Γ. Ομάδα Bodybuilders. Η ομάδα μας συζητά τα τεχνάσματα διαφημιστών που παρουσιάζουν το «ιδεώδες σώμα». ». Οι μαθητές ασχολούνται με τα στερεότυπα, τα οποία προωθούν τα γυμναστήρια, τα ινστιτούτα ομορφιάς και οι εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής.

Ας επισκεφθούμε ιστοσελίδες κέντρων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων. Ας παρατηρήσουμε τις εικόνες που προβάλλουν. Γιατί αναζητάμε τόσο απεγνωσμένα την απόκτηση του ιδανικού σώματος; Στις δυτικές κοινωνίες η λεπτόσωμη εμφάνιση στις γυναίκες έγινε συνώνυμη με τη δύναμη, την ευτυχία, την επιτυχία και την σεξουαλική ελκυστικότητα, ενώ αντίθετα η παχυσαρκία αντιπροσωπεύει την οκνηρία, την αυτοεγκατάλειψη και την έλλειψη θέλησης. Οι νέες γυναίκες στις δυτικές κοινωνίες δέχονται τεράστιες "πιέσεις" για να είναι "καλοφτιαγμένες, σφικτές και ηλιοκαμένες".
Οι τηλεοπτικές σαπουνόπερες και διαφημίσεις παρουσιάζουν τις ηρωίδες λεπτές, νέες και όμορφες. Η "βιομηχανία την απώλειας βάρους" ανθεί.
Παρατηρήστε τις εικόνες και τους ρόλους που προβάλλουν τα ΜΜΕ για τη γυναίκα. Τα μοντέλα είναι λεπτά; ποιες ποιότητες του άντρα ή της γυναίκας προβάλλονται; Συμπληρώστε τον πίνακα:

Προϊόν
Εικόνα γυναίκας
Εικόνα άνδρα
α
καλή σύζυγος
δυνατός, μυώδης
β
άψογη μητέρα
αρρενωπός
γ
δυναμική εργαζόμενη
δυναμικός επιχειρηματίας
δ
ευγενική γειτόνισσα
περιζήτητος καρδιοκατακτητής
ε
σέξι ερωμένη
σέξυ εραστής

Για να βρείτε ιστοσελίδες κέντρων αισθητικής και αδυνατίσματος καθώς και γυμναστηρίων επισκεφθείτε μία πύλη και ακολουθήστε τη διαδρομή Υγεία & διατροφή > Κέντρα αδυνατίσματος
Προετοιμάστε μία παρουσίαση στην τάξη σας παραδειγμάτων από διαφημίσεις που προβάλλουν συγκεκριμένα αισθητικά πρότυπα.
Συζητήστε το κατά πόσον αυτά τα συγκεκριμένα πρότυπα μεταβάλλονται στην πορεία του χρόνου.
Συζητήστε περιπτώσεις "κοινωνικού ρατσισμού" στο σχολείο σας με παχύσαρκα άτομα.

Δ. Ομάδα αυτοκινήτων. Οι μαθητές επισκέπτονται δικτυακούς τόπους εταιρειών και συζητούν για τις τεχνικές προώθησης συγκεκριμένων μοντέλων αυτοκινήτων.
Οι μαθητές επισκέπτονται τους δικτυακούς τόπους των εισαγωγέων αυτοκινήτων.


Alfa Romeo
http://www.alfaromeo.gr
Audi
http://www.audi.gr
BMW
http://www.bmw.com.gr
Citroen
http://www.citroen.gr
Fiat
http://www.fiat.gr
Ford Motor
http://www.ford.gr
Honda
http://www.honda.gr
Hyundai
http://www.hyundai.gr
Lada
http://www.lada.gr

Θα περιηγηθείτε σε 10 περίπου δικτυακούς τόπους. Στη συνέχεια θα επιλέξετε μία ιστοσελίδα της μάρκας της αρεσκείας σας. Η ομάδα εργασίας σας παίρνει το όνομα της εταιρείας της επιλογής σας.
Στη συνέχεια παρατηρήστε τον τρόπο παρουσίασης των αυτοκινήτων. Επιλέξτε έναν τύπο αυτοκινήτου.
Σε ποια κατηγορία ανήκει η παρουσίαση:
Είναι πληροφοριακή (σαν αγγελία)
απλή (περιέχει μόνο λειτουργικές πληροφορίες)
σύνθετη (περιλαμβάνει ανεπαίσθητο συσχετισμό και πειθώ)
πολύπλοκη (παρουσιάζει την πολυτέλεια –κοιν. θέση)
περίτεχνη (εξερευνά κρυφά ή υποσυνείδητα αισθήματα, προκαλεί ονειρώδεις φαντασιώσεις –χρησιμοποιεί σεξουαλικούς συμβολισμούς)
Άσκηση: Αφού περιηγηθείτε σε τουλάχιστον 10 δικτυακούς τόπους να καταγράψετε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις διαφημίσεις. Ποιοι είναι οι τρόποι σαγήνης (παραλλαγές πάνω σε βασικές ιδέες) που χρησιμοποιούνται;

Υπάρχει λογότυπο ή σλόγκαν; Καταγράψτε τα σλόγκαν από τους 10 δικτυακούς τόπους. Τι παρατηρείτε; Π.χ.

web site

Alfa Romeo
Μια επιθυμία μπορεί να διεγείρει...
Peugeuot
Γιατί το αυτοκίνητο πρέπει να είναι απόλαυση...

Χρησιμεύει ο ένας κώδικας μέσα στο κείμενο (όπως μια λεκτική λεζάντα σε μια διαφήμιση ή μια φωτογραφία ειδήσεων) για να αγκιστρώσει έναν άλλο (όπως μια εικόνα); Αν ναι, πώς;
Ποια είναι τα σημαντικά σημαίνοντα (αντικείμενα- λέξεις που έχουν ένα ρόλο) και τι σημαίνουν?
Στους δικτυακούς τόπους που επισκεφθήκατε διαπιστώσατε την ύπαρξη διαδραστικών στοιχείων; Ο επισκέπτης παραμένει απλός θεατής ή του παρέχονται επιλογές που προσφέρει το συγκεκριμένο μέσο; Διαφέρει η διαφήμιση στον παγκόσμιο ιστό από αυτήν της τηλεόρασης;
Ετοιμαστείτε να παρουσιάσετε τα ευρήματά σας στην ολομέλεια της τάξης.

Ε. Ομάδα ποτών: οι μαθητές συζητούν τις τεχνικές προώθησης του αλκοόλ μέσω της διαφήμισης. Ποιος είναι ο ρόλος και η χρήση της εικόνας στις συγκεκριμένες διαφημίσεις; Συγκρίνουν με αντίστοιχες διαφημίσεις του περασμένου αιώνα.

Ομάδα αλκοόλ
Να επισκεφθείτε στο διαδίκτυο τις διευθύνσεις:
1) http://www.grants.gr
2) http://www.budbeer.gr
3) http://www.absolutvodka.gr
4) http://www.campari.gr
5) http://www.johniewalker.gr
Να συζητήσετε στην ομάδα σας για τις τεχνικές προώθησης των προϊόντων και να ετοιμάσετε μία παρουσίαση για την ολομέλεια της τάξης όπου θα σχολιάζετε τη χρήση της εικόνας και του κειμένου στις διαφημίσεις ποτών. Από τις διαφημίσεις που είδατε, ποια θεωρείτε περισσότερο επιτυχημένη και γιατί; Σχολιάστε ομοιότητες και διαφορές με τις διαφημίσεις του περασμένου αιώνα. (http://www.elia.org.gr )

6. Ομάδα καπνιστών: συζητούν τις τεχνικές προώθησης του καπνού και τη χρήση της εικόνας ως μέσου για τη διαφήμισή του. Σύγκριση με αντίστοιχες διαφημίσεις του περασμένου αιώνα. Σύγκριση με αντιδιαφημίσεις.

Ομάδα Καπνού
Παρακολουθούνται ιδιαίτερα οι καμπάνιες των εταιρειών Marlboro & Silk cut. Ειδικά τα τσιγάρα, εκτός από το προϊόν τους, πουλούν και έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Ας παρατηρήσουμε π.χ. τον αυτόνομο, ανεξάρτητο, πολύ αρρενωπό καουμπόη της Marlboro. Τι μας λέει η διαφήμιση με τον καουμπόυ; Υπάρχει σχέση μεταξύ του καπνίσματος μιας συγκεκριμένης μάρκας και της υγιεινής, ηρωικής ζωής ενός καουμπόη στο ύπαιθρο; Diafimisi.bmp3

Ας εξιχνιάσουμε το μυστήριο του μεταξωτού μοβ υφάσματος του Silk cut. Γιατί «silk» και γιατί «cut»; Γιατί να χρησιμοποιήσει ο διαφημιστής ένα ύφασμα για να διαφημίσει τσιγάρα; Αν δοκιμάσουμε την παραδειγματική ανάλυση και υποθέσουμε ότι είχαν χρησιμοποιήσει την εικόνα ενός ρολού μεταξωτού υφάσματος κομμένου στη μέση – θα δημιουργούσε την ίδια εντύπωση; «Τα σημεία δεν είναι ποτέ αθώα. Η σημειωτική μας το διδάσκει». Diafimisi.bmp 4

Η ίδια η ονομασία του προϊόντος : το μετάξι δεν έχει τίποτε να κάνει με τον καπνό. Είναι μια μεταφορά, μια μεταφορά που εννοεί κάτι άλλο: «απαλό σα μετάξι». Κάποιος στη διαφημιστική εταιρία ονειρεύτηκε το όνομα "Silk Cut" για να υποδηλώσει ένα τσιγάρο που δεν θα σου ενοχλούσε το λαιμό, δε θα προκαλούσε βήχα ή καρκίνο των πνευμόνων.
 • Από Τ. Γιακουμάτου


Details
last edit by
xrizac
xrizac
xrizac
Today 8:49 am - 4 revisions
hide details
hide details

Tags
[[piramatismi:ΓΛΩΣΣΑ#|edit]]
θεωρια
Save[[piramatismi:ΓΛΩΣΣΑ#|Cancel]]

Edit This Page
Edit This Page

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΟΣΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


Τα λεξικά και η χρήση τους

Θα χρησιμοποιηθεί Η ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html

· Οι μαθητές θα γνωρίσουν τα ηλεκτρονικά λεξικά και θα εξοικειωθούν με τη χρήση τους
· Θα μάθουν τον τρόπο για αναζήτηση πληροφοριών που προσφέρουν και τα παραδοσιακά λεξικά
· Θα συγκρίνουν τα δυο είδη λεξικών και επισημαίνουν διαφορές τους

Οι μαθητές ανοίγουν την σελίδα Της Ηλεκτρονικής Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνικά Εργαλεία Ηλεκτρονικά Λεξικά)

Αναζητούν ερμηνείες συγκεκριμένων λέξεων που τους προτείνει ο διδάσκων. Τους ζητείται να επισημάνουν και να σχολιάσουν τα στοιχεία που δίνονται σ’ ένα ερμηνευτικό λεξικό. Να υπογραμμίσουν τη βασική διαφορά από ένα έντυπο λεξικό.
Επισημαίνουν τις σημασίες των λέξεων και εντοπίζουν τα άλλα στοιχεία που δίνονται από το λεξικό: τη φωνητική μεταγραφή του, τις γραμματικές πληροφορίες, συνώνυμα, χρηστικά επίπεδα, ετυμολογία, φρασεολογία, παραδείγματα.
Επισημαίνουν τις σημασίες κάθε μιας και αναζητούν στο Corpora παραδείγματα χρήσης τους.
Νεοελληνική Γλώσσα


Η Σύνθεση με αχώριστα μόρια, Το πρώτο συνθετικό, Δεύτερο συνθετικό, Παράγωγα ρήματα

Θα χρησιμοποιηθεί Η ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html

Σε κάθε ενότητα του εγχειριδίου “νεοελληνική γλώσσα” μπορεί να χρησιμοποιηθεί H ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ. Ειδικότερα, στα τμήματα εκείνα που αναφέρονται σε λεξιλογικές ασκήσεις η πλοήγηση των μαθητών στον «Ηλεκτρονικά Λεξικά» θα φέρει τους μαθητές σε επαφή με λεξικά, θα τους μάθει τη χρήση τους, θα τους δώσει τη δυνατότητα επιλογής κειμένων
Ειδικότερα οι μαθητές, σύμφωνα με συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα ορίσει ο διδάσκων, θα πλοηγηθούν στα ηλεκτρονικά λεξικά για να αναζητήσουν τη σημασία των αχώριστων μορίων, σύνθετες λέξεις ή παράγωγες με ευρύτερο στόχο να εξοικειωθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών και επιπλέον με την αναζήτηση παραδειγμάτων στα «Σώματα Κειμένων» να έλθουν σε επαφή με αυθεντικό υλικό για να δουν τη λειτουργία τους μέσα στο λόγοΘέμα: Η Διαφήμιση

Δίνονται συγκεκριμένες διευθύνσεις διαφημιστικών προϊόντων π.χ (http://www.wintercoatsjackets.com/search/benetton+collection+autumn+fall+2010+2011) , http://www.toyota.gr, http://www.diesel.com/collection/diesel-kid/kid-fw2010-collection )
για να έλθουν οι μαθητές σε επαφή με αυθεντικό και σύγχρονο υλικό σχετικό με τη διαφήμιση, το οποίο θα επεξεργαστούν.
· Θα προβληματιστούν για τη σημασία της εικόνας στην προβολή του διαφημιζόμενου προϊόντος
· Θα διαπιστώσουν τη συσχέτιση εικόνας και γλωσσικού μηνύματος
· Θα κατανοήσουν το γλωσσικό κώδικα της διαφήμισης


Έκφραση – Έκθεση: Το Βιβλίο

Πρόταση για δραστηριότητα, η περιήγηση σ΄ ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. (π.χ. www.greekbooks.gr) Οι μαθητές θα αναζητήσουν και θα ενημερωθούν για τις νέες κυκλοφορίες βιβλίων, για τα βιβλία που έγιναν best seller και θα τα σχολιάσουν. Αναζητούν πληροφορίες για συγγραφείς και βιβλία χρησιμοποιώντας ορισμένα κριτήρια..
Μ΄ αυτήν τη δραστηριότητα οι μαθητές γνωρίζουν το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο και προβληματίζονται για τη θέση του βιβλίου στο ψηφιοποιημένο περιβάλλον


Θέμα: Ο αθλητισμός

http://www.olympic.org
http://dim-karat.ilei.sch.gr/olympia/greek/greek.htm
http://www.fhw.gr/olympics/ancient/gr/topo.html
http://users.sch.gr/ragian/olympic_sports.htm

Στις προτάσεις για δραστηριότητες, οι μαθητές μπορούν να συλλέξουν στοιχεία για τους Ολυμπιακούς αγώνες και τα αθλήματα από το διαδίκτυο. Έτσι όχι μόνο μαθαίνουν να αξιολογούν, να επιλέγουν πληροφορίες και να εξοικειώνονται με νέους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών, αλλά μεγαλώνει και το ενδιαφέρον τους ιδιαίτερα με τη χρήση οπτικού πληροφοριακού υλικού.ΛΥΚΕΙΟ

Β Λυκείου


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Η είδηση και το σχόλιο

Η ενότητα αποτελείται από δυο βασικά μέρη, την είδηση και το σχόλιο το ένα και την οργάνωση και παρουσίαση της είδησης το άλλο. Ο διδάσκων ακολουθεί τη διάρθρωση της ενότητας του σχολικού εγχειριδίου. Ο τρόπος επεξεργασίας και παρουσίασης αυτής της ενότητας θα γίνει με εργασίες των μαθητών στο εργαστήριο των υπολογιστών, ώστε ο μαθητής να μάθει να διερευνά, ν' ανακαλύπτει και να καταλήγει σε συμπεράσματα με τη δική του εργασία
Οι μαθητές συγκροτούνται σε ομάδες των 4 ή 5 ατόμων και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες εργασίες που ορίζονται από το διδάσκοντα και υπό την καθοδήγησή του.
Τους δίνονται διευθύνσεις για πλοήγηση στο διαδίκτυο, απαραίτητες για τις εργασίες τους όπως τη διεύθυνση κάποιας μηχανής στην περίπτωση που ο διδάσκων θέλει οι μαθητές να επιλέξουν μόνοι τις εφημερίδες και τα άρθρα που θα επεξεργαστούν. Μπορεί βέβαια να δώσει και διευθύνσεις συγκεκριμένων εφημερίδων
Ζητείται από τις ομάδες των μαθητών:
· Να διαβάσουν την πρώτη σελίδα μιας ημέρας ενός ορισμένου αριθμού εφημερίδων που βρίσκονται στο διαδίκτυο, να σχολιάσουν το περιεχόμενο κάθε τίτλου, να κρίνουν το ύφος, να επισημάνουν στοιχεία στίξης , σύνταξης και σελιδοποίησης. Στη συνέχεια η ομάδα προχωρεί σε σύγκριση των πρωτοσέλιδων των έξι εφημερίδων.
·
Ζητείται ένα γεγονός μιας συγκεκριμένης ημέρας να δουν πως το χειρίστηκαν συγκεκριμένες εφημερίδες που έχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις. (την έκτασή του, την τοποθέτησή του στην εφημερίδα, τη σελιδοποίηση, τον τρόπο ανάπτυξής του, το σχολιασμό του)

· Για το ίδιο γεγονός ζητείται να ερευνηθεί ο τρόπος διαπραγμάτευσής του όχι μόνο στις εφημερίδες αλλά και στα περιοδικά οικονομικού ή πολιτικού περιεχομένου που έχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις


Βιογραφικά είδη

«Βιογραφικά είδη, ο πρακτικός σκοπός ενός (αυτό)βιογραφικού σημειώματος».

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας τα Πρότυπα Βιογραφικού Σημειώματος του επεξεργαστή κειμένου

· Θα εξοικειωθούν με τη γλώσσα και το ύφος του βιογραφικού σημειώματος

· Θα διαπιστώσουν τη σχέση ανάμεσα στο περιεχόμενο ενός βιογραφικού σημειώματος ,το σκοπό συγγραφής του και το δέκτη

· Θα εντοπίσουν τα σταθερά χαρακτηριστικά ενός βιογραφικού σημειώματος

· Θα προβληματιστούν για το ρόλο προτύπων βιογραφικού σημειώματος και τη σκοπιμότητά τους
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΚΡΙΤΙΚΗ

Κριτική άλλων κειμένων

Εκτός από την κριτική και παρουσίαση βιβλίων, από τη στιγμή που το διαδίκτυο χρησιμοποιείται σαν πηγή άντλησης πληροφοριών θα πρέπει οι μαθητές να μάθουν να προσεγγίζουν κριτικά διάφορες μορφές ιστοσελίδων για να ανιχνεύσουν το είδος του λόγου που χρησιμοποιείται, να επισημάνουν τον τρόπο παρουσίασης και οργάνωσης των πληροφοριών, να αναζητήσουν στοιχεία που θα τους επιτρέπουν να αξιολογούν την εγκυρότητα των πληροφοριών να συγκρίνουν την οργάνωσή της με ενός έντυπου κειμένου και να αιτιολογήσουν τη διαφοροποίησή τους (διαφορετικό μέσο, στόχος, κοινό κλπ).
Ο διδάσκων εκ των προτέρων έχει κατεβάσει συγκεκριμένη ιστοσελίδα σε κάθε υπολογιστή και οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των τριών – τεσσάρων ατόμων διαλέγουν αυτή που θέλουν να επεξεργαστούν. Μπούσουλας για την πλοήγησή τους αποτελεί το φύλλο εργασίας.

Παρουσίαση και κριτική μιας θεατρικής παράστασης

Ο τρόπος επεξεργασίας και παρουσίασης της ενότητας «Παρουσίαση και κριτική μιας θεατρικής παράστασης» θα γίνει με εργασίες των μαθητών πάνω σε αυθεντικό υλικό, σύγχρονο κι ενδιαφέρον για τους μαθητές, που θα αντλήσουν από τον ημερήσιο τύπο με τη βοήθεια του διαδικτύου στο εργαστήριο των υπολογιστών. Ο μαθητής θα μάθει να διερευνά, ν' ανακαλύπτει αυθεντικό υλικό και να καταλήγει σε συμπεράσματα με τη δική του εργασία.
Η επεξεργασία των θεατρικών κριτικών που παρατίθενται στο σχολικό εγχειρίδιο θα προηγηθεί, για να μπορέσει στη συνέχεια οι μαθητές να συγκρίνουν γλώσσα, ύφος και περιεχόμενο με αντίστοιχες σύγχρονες κριτικές.
Τους δίνονται διευθύνσεις εφημερίδων στο διαδίκτυο για να διαβάσουν δυο διαφορετικές κριτικές για το ίδιο έργο.
Και οι δυο ομάδες προσεγγίζουν το κριτικό κείμενο με τη βοήθεια των ερωτήσεων των φύλλων εργασίας που τους καθοδηγούν. Θα δώσουν έμφαση στην οργάνωση του λόγου, το ύφος, τη γλώσσα και θα εντοπίσουν το ιδιαίτερο λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται. Λέξεις που δεν γνωρίζουν ή αγνοούν την πολυσημία τους τις αναζητούν στα ηλεκτρονικά λεξικά του Κόμβου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Διδασκαλία της ενότητας «Παρουσίαση -Κριτική»
Εκδοχή Α:με βάση το ισχύον διδακτικό πρότυπο


n Φύλλο Εργασίας
n 1.Χωριστείτε σε τριάδες. Οι πρώτες τρεις τριάδες είναι το Α. οι επόμενες τρεις το Β και οι τελευταίες το Γ (η τάξη, υποθέτουμε, έχει 27 μαθητές)
n Φύλλο Εργασίας 1
n 1. Πληκτρολογήστε τη σελίδα http://www.greek-language.gr
n 2.Εκεί θα βρείτε τα σώματα κειμένων: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
n 3. Η ομάδα Α θα επισκεφθεί το σώμα της εφημερίδας Τα Νέα
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/index.html
n Φύλλο εργασίας 2
n 4. η ομάδα Β τα σώματα κειμένων σχολικού λόγου: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/index.html
n 5. και η ομάδα Γ το σώμα κειμένων της εφημερίδας Μακεδονία: //http://////www.////greek-////language.////gr/////greekLang/////modern_////greek/////tools/////corpora/////makedonia/////index.////html//
n Φύλλο εργασίας 3
n 6. Αναζητήστε παραδείγματα που να εμπεριέχουν τα ρήματα ή και άλλες λέξεις που σας δυσκολεύουν.
n 7. Γράψτε ποιες οι σημασίες των ρημάτων και ποια από αυτές ισχύει για το συγκεκριμένο κείμενο.
n 8. Ανοίξτε το λεξικό Τριανταφυλλίδη http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html και δείτε αν κατανοήσατε καλά τη σημασία των ρημάτων.
n Φύλλο εργασίας 4
n Στη συνέχεια προκειμένου να εμπεδώσουν οι μαθητές τη γνώση του λεξιλογίου στο συγκεκριμένο κείμενο ή κείμενα, δημιουργούνται από τα ίδια σώματα κειμένων ασκήσεις για το σπίτι.
n Π. χ. Ο εκπαιδευτικός πληκτρολογεί π.χ. τη λέξη «υπαινίσσομαι», επιλέγει τα παραδείγματα να δίνονται σε επίπεδο πρότασης και έχει τα εξής αποτελέσματα (παράδειγμα από το σώμα κειμένων της εφημερίδας ΜακεδονίαΠρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου


Ορθογραφικός έλεγχος των λέξεων της ελληνικής γλώσσας με τον ορθογράφο που είναι ενσωματωμένος στο Microsoft Word

Ελέγχει τις λέξεις κατά την πληκτρολόγηση και υπογραμμίζει με κόκκινο χρώμα τις λέξεις που δεν αναγνωρίζει σαν σωστές. Με δεξί κλικ πάνω στη λέξη εμφανίζεται λίστα με τις προτεινόμενες εναλλακτικές λέξεις για να επιλεγεί η σωστή. Με το πλήκτρο «F7» μπορεί να γίνει έλεγχος όλου του κειμένου στο τέλος της πληκτρολόγησης.

Στα μειονεκτήματα του προγράμματος περιλαμβάνεται η αδυναμία του ν’ αναγνωρίσει κάποιες λέξεις, ιδίως ειδικών όρων ( π.χ. θερμιδομετρητής) Στο πλαίσιο βέβαια διαλόγου που εμφανίζεται κατά τη διόρθωση ερωτάται ο χρήστης αν θέλει να εισάγει την άγνωστη λέξη στο λεξικό που είναι ενσωματωμένο στο πρόγραμμα Ένας όμως μεγάλος αριθμός λέξεων δεν αναγνωρίζεται από τον ορθογράφο και μάλιστα όσες προέρχονται από αρχαίες ελληνικές και ακολουθούν στην κλίση τους το τυπικό της αρχαίας ελληνικής ή είναι ιδιωματικές ( π.χ παμμίαρον, σταχοζαμώχτρα κλπ)

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΡΑΦΟΥ

Η χρήση ορθογράφου μπορεί να βοηθήσει μαθητές με δυσκολία στη γραπτή έκφραση, εξαιτίας αδυναμιών στην ορθογραφία, να αποβάλουν το άγχος τους μήπως κάνουν λάθη, εφόσον το κείμενό τους διορθώνεται αυτόματα. Υποθέτουμε πως ψυχολογικά η μείωση της αγωνίας τους για τα λάθη μπορεί να διευκολύνει την ικανότητά τους για γραπτή έκφραση. Αυτή η υπόθεση μένει να αποδειχθεί όμως και στην πράξη.
Βέβαια υπάρχει ο φόβος να συνηθίσει το παιδί στην εύκολη λύση που προσφέρει ο ορθογράφος να μη μάθει ποτέ ορθογραφία, να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα εν είδει «τυφλοσούρτη», και να περιοριστεί η γλωσσική του έκφραση με τη συμμόρφωση στις ορισμένες γλωσσικές λύσεις που προτείνει ο ορθογράφος.
Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι κάθε μορφή τεχνολογίας είναι ιδεολογικά χρωματισμένη, επομένως και η χρήση υπολογιστών, η χρήση τέτοιων προγραμμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει τον τρόπο γλωσσικής έκφρασης του μαθητή με ακραία συνέπεια να τον διαμορφώσει και να τον προσδιορίσει ως ένα βαθμό πνευματικά.
Ιδίως σε μικρές τάξεις δημοτικού σχολείου μπορεί να συμβάλει στην τυποποίηση του λόγου, περιορισμό της γλωσσικής δημιουργικότητας, απόρριψη κάποιων γλωσσικών ποικιλιών, συμμόρφωση με ένα ορισμένο τυπικό ύφους ή γλωσσικής ποικιλίας ελεγχόμενο. Ισως είναι πιο ενδεδειγμένη τη χρήση του σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, που έχουν κατακτήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων στη χρήση της γλώσσας.
tent of your new page here.