Μια Ιστοεξερεύνηση για ... τις...
Ιστοεξερευνήσεις!!
Eισαγωγή
Από το 1995 οι εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο έχουν μάθει να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο καλά χρησιμοποιώντας το πρότυπο του WebQuest για να δημιουργήσουν μαθήματα που στηρίζονται στη διερεύνηση. Όμως τι ακριβώς είναι ένα WebQuest? Πως γίνεται η κατασκευή του? Πως ξέρουμε πότε ένα είναι αξιόλογο και πότε όχι? Ας απαντήσουμε σήμερα σε αυτά τα ερωτήματα...
Ο Στόχος
Για να δημιουργήσετε καλά WebQuests, χρειάζεται να αποκτήσετε μια σε βάθος κατανόηση για τα διαφορετικά τους είδη. Ένας τρόπος να το κάνετε είναι να αναλύσετε κριτικά μερικά με διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτός είναι και ο στόχος σας σήμερα.
 1. Ποια δύο από τα πιο κάτω παραδείγματα των WebQuests είναι τα καλύτερα? Γιατί?
 2. Ποια δύο είναι τα χειρότερα? Γιατί?
 3. Τι σημαίνει για σένα «καλύτερο» και «χειρότερο»?

Πηγές
Τα WebQuests που θα αναλύσετε είναι:

Γιατί διάφορα ζώα εξαφανίζονται;
Ανθρώπινα συστήματα
Τι σχέση μπορεί να έχει η καρδιά με το πεπτικό σύστημα;

Θα διψάσουμε σύντομα;
Απλές μηχανές
Μπορείτε να συναρμολογήσετε τα παιγνίδια του πάρκου της γειτονιάς;
Ancient Egypt WebQuest
Αποκωδικοποιήστε ένα μήνυμα στον τάφο του Τουταγχαμών


Διαδικασία
 1. Πάρτε ένα αντίγραφο του φύλλου αξιολόγησης. Πρέπει να χωριστείτε σε ομάδες των 4. Μεταξύ της κάθε ομάδας κάθε ένας από εσάς θα έχει ένα από τους πιο κάτω ρόλους:
Τεχνοκράτες: Δίνετε μεγάλη αξία στο χρόνο. Πιστεύετε ότι πολύς χρόνος σπαταλείται στα σχολεία σήμερα σε δραστηριότητες όπου δεν επεξήγειται στους μαθητές ακριβώς τι ζητούμε από αυτούς. Για σας, ένα καλό WebQuest είναι αυτό που πετυχαίνει τα περισσότερα στον αρμόζον χρόνο. Αν το WebQuest είναι σύντομο και διδάσκει κάτι συγκεκριμένο καλά τότε σας αρέσει. Αν είναι μακρόχρονο τότε πιστεύετε ότι πρέπει να πετυχαίνει μια βαθύτερη κατανόηση του θέματος που καλύπτει.
Επικοινωνιολόγοι: Για σας η καλύτερη μάθηση επιτυγχάνεται όταν οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες. Τα WebQuests που προάγουν τη συνεργασία και την ανάγκη για συζήτηση, συνεννόηση και σύμπνοια απόψεων είναι τα καλύτερα. Αν ένα WebQuest θα μπορούσε να λειτουργήσει σε ατομικό επίπεδο τότε δεν σας ενθουσιάζει καθόλου!!
ΠΞαιδαγωγοί: Οι ανώτερες γνωστικές δεξιότητες είναι τα πάντα για σας. Πιστεύετε ότι ένα μεγάλο μέρος των σημερινών διδακτικών προσεγγίσεων στηρίζονται στην απομνημόνευση. Για σας ο μόνος λόγος για την εισαγωγής της τεχνολογίας στα σχολεία είναι οι νέοι ορίζοντες που θα επιφέρει στην ανάλυση πληροφοριών και στην αντίληψη των πολλαπλών διαστάσεων των θεμάτων. Η δημιουργικότητα είναι κάτι άλλο που επικροτείτε.
Ειδικοί Πληροφορικής: Λατρεύετε το Διαδίκτυο! Για σας το καλύτερο WebQuest είναι αυτό που καταφέρνει να κάνει την καλύτερη χρήση της τεχνολογίας. Αν έχει ελκυστικά χρώματα, κινούμενες εικόνες και πολλές ενδιαφέρουσες συνδέσεις τότε σας αρέσει. Αν η αξιοποίηση του Διαδικτύου που γίνεται στο WebQuest είναι περιορισμένη τότε προτιμάτε το παραδοσιακό φυλλάδιο!!
 1. Ατομικά θα εξετάσετε τα WebQuests που σας δίνονται πιο κάτω και θα καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας κάτω από το πρίσμα της ειδικότητάς σας. Πρέπει να είστε σύντομοι. Μην ξοδέψετε πάνα από 10 λεπτά στο κάθε WebQuest.
 2. Όταν όλοι δείτε όλα τα WebQuests τότε γυρίστε στην ομάδα σας και συζητήστε τις παρατηρήσεις σας. Προσοχή ο κάθε ένας στην ομάδα θα έχει διαφορετικά πράγματα να πει. Ακούστε τους προσεκτικά ακόμη και αν διαφωνείτε!!
 3. Συζητήστε μέχρι να φτάσετε σε κάποιες κοινές αποφάσεις για το καλύτερο και το χειρότερο WebQuest. Προσπαθήστε εν τέλει να δείτε ποιο είναι το καλύτερο WebQuest για το μαθητή.
 4. Συνοψίστε τις παρατηρήσεις σας.
 5. Παρουσιάστε τις στις υπόλοιπες ομάδες.
Συμπέρασμα
Το καλύτερο WebQuest δεν έχει ακόμα γραφτεί. Που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς οι δημιουργοί του!!


Φύλλο εργασίας
Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας κατά την εξέταση των Ιστοεξερευνήσεων
Προσπαθήστε να περιοριστείτε σε σχόλια που αφορούν μόνο την ειδικότητά σας.
Ο ρόλος σας
Τεχνοκράτες Επικοινωνιολόγοι Παιδαγωγοί Ειδικοί πληροφορικής

Οι Εντυπώσεις σας
|

WebQuest
Θετικά Στοιχεία
ΑδυναμίεςΑνθρώπινα συστήματα

Απλές μηχανές


Ancient Egypt WebQuestΠροσαρμοσμένο από το
http://edweb.sdsu.edu/webquest/webquestwebquest-hs.htmlBernie Dodge, Department of Educational Technology, SDSU

«Κάτι από το παρελθόν ...και το παρόν» : Μία ιστοεξερεύνηση (Webquest) για το μάθημα της αρχαίας Ιστορίας
Aσκιανάκη Κ., Θέμελη Στ., Βιολέτης Αν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

To Διαδίκτυο αποτελεί ένα τεράστιο πεδίο αναζήτησης πληροφορίας και μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη ως δυναμικό εργαλείο μάθησης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Τα Webquests αποτελούν δομημένες μορφές δραστηριοτήτων αναζήτησης πληροφορίας μέσα από συγκεκριμένες φάσεις και προτεινόμενες ιστοσελίδες για την στήριξη έρευνας συγκεκριμένου ερωτήματος - θέματος στους μαθητές.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα Webquest για το μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας στην Α΄ Γυμνασίου. Ονομάζεται «Κάτι από το παρελθόν…. και το παρόν». Είναι σε μορφή Blog –ιστολογίου και η διεύθυνση του είναι http://filologika.blogspot.com/.
Βασικό θέμα είναι η αναζήτηση πληροφοριών για την αρχαία Ολυμπία και η προσπάθεια συσχετισμού του χώρου με τις ιστορικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής. Επίσης σχετίζεται η Ολυμπία με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην περιοχή με στόχο τη σύνδεση του ιστορικού παρελθόντος με το παρόν. Η μάθηση έτσι αποκτά προσωπικό νόημα για το μαθητή και συνδέεται με την άμεση εμπειρία του. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν διάφορους σχετικούς ρόλους στα πλαίσια ενός σχεδίου δράσης.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Webquest, αναζήτηση πληροφορίας,, σενάριο.

WEBQUEST ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Το Διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας ως ένα ευρύ πεδίο αναζήτησης και άντλησης πληροφορίας. Παρέχει τη δυνατότητα εμπλουτισμού της πληροφορίας του σχολικού εγχειριδίου και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει δραστηριότητες που θα υποστηρίζουν την διερευνητική μάθηση και θα παρέχουν κίνητρα στους μαθητές, ώστε να συνδέσουν τη σχολική τάξη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Είναι βεβαίως γνωστό ότι το Διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει σε μία αχανή και χωρίς στόχο αναζήτηση πληροφορίας με πολλούς κινδύνους για τους μαθητές.
Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια προτείνονται τα Webquests ως δομημένες μορφές δραστηριοτήτων αναζήτησης πληροφορίας μέσα από συγκεκριμένες φάσεις και προτεινόμενες ιστοσελίδες για την στήριξη έρευνας συγκεκριμένου ερωτήματος - θέματος από τους μαθητές. Τα Webquests στηρίζονται στην πληροφορία ως πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμηση της νέας γνώσης (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005).Η δημιουργία τους οφείλεται σε ιδέα του καθηγητή Εκπαιδευτικής τεχνολογίας Bernie Dodge στο Πανεπιστήμιο του San Diego. To 1995 δημοσίευσε τις θέσεις του “ Some Thoughts about Webquests”. Λίγο αργότερα με τον συνάδελφό του Tom March παρουσίασαν στο Διαδίκτυο το πρώτο Webquest με τίτλο “Searching for China” (Xαρδαλούπα, 2004).
Η δομή ενός Webquest http://webquest.org/index.php είναι κοινή και ακολουθείται από όλα τα σχέδια μαθήματος αυτού του είδους.Τα μέρη ενός Webquest είναι η σελίδα του μαθητή και η σελίδα του εκπαιδευτικού. Η δομή των σελίδων είναι η εξής: Αρχή, Εισαγωγή, Στόχος, Διαδικασία, Αξιολόγηση, Συμπέρασμα. Η αξιολόγηση γίνεται με προκαθορισμένα κριτήρια και φύλλα αξιολόγησης –Rubrics. Eνδεικτική διευθύνση με οδηγίες για τον τρόπο δημιουργίας ενός webquest είναι http://webquest.org/index.php.
Ο μαθητής είναι με τον τρόπο αυτό ενημερωμένος τόσο για τις δραστηριότητες όσο και για το γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος.H μαθησιακή διαδικασία στηρίζεται σε αρχές του εποικοδομισμού, σύμφωνα με τον οποίο ο μαθητής οικοδομεί και αποκτά με τον προσωπικό του ρυθμό τη νέα γνώση. Ως τύπος δραστηριότητας γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη σε εκπαιδευτικές κοινότητες αγγλόφωνων χωρών. Στη χώρα μας όμως ακόμα είναι ελάχιστα τα Webquests .
ΕΝΑ WEBQUEST ΜΕ ΜΟΡΦΗ BLOG ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Το παρόν σχέδιο μαθήματος για την Αρχαία Ιστορία αποτελεί ένα Webquest, μια διαδικτυακή αναζήτηση με συγκεκριμένο θέμα, σε μορφή Ιστολογίου-Blog. και η διεύθυνση του είναι http://filologika.blogspot.com/. Η επιλογή έγινε διότι το Blog μπορεί να λειτουργήσει ως συνεργατικό περιβάλλον μάθησης και εργαλείο έκφρασης και δημοσίευσης. Απαιτεί ελάχιστες τεχνικές γνώσεις σε σχέση με τις γνώσεις κατασκευής οποιασδήποτε άλλης μορφής ιστοσελίδας

Το Blog είναι μια διαδικτυακή έκδοση που αποτελείται από άρθρα και άλλο υλικό. Ξεκίνησε ως ηλεκτρονικό ημερολόγιο κατάθεσης προσωπικών σκέψεων, αλλά πλέον συνδυάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά και μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη. Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν τον προσωπικό διαδικτυακό χώρο τους με απλό τρόπο και να αποκτήσουν ένα κοινό ηλεκτρονικό χώρο δραστηριοτήτων και επικοινωνίας. Εκτός από τη δυνατότητα ανάρτησης κειμένων (με την ημερομηνία, ώρα, όνομα του χρήστη-συντάκτη και τον αριθμό των σχολίων) αποτελεί και ένα εργαλείο επικοινωνίας. Τα σχόλια είναι δημόσια και μπορούν να διαβαστούν από κάθε μέλος της τάξης αλλά και κάθε χρήστη του Διαδικτύου. Στο παρόν Webquest χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα //Blogger// που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο και προτείνεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
ΒAΣΙΚΟ ΘΕΜΑ- ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Θέμα του σεναρίου είναι η αναζήτηση πληροφοριών για την αρχαία Ολυμπία με ιστορικό, θρησκευτικό και οικονομικοινωνικό περιεχόμενο και η προσπάθεια συσχετισμού του χώρου με τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής.

Το σενάριο σχετίζεται κυρίως με την αρχαία Ιστορία της Α΄ Γυμνασίου, χωρίς αυτό να αποκλείει την υλοποίησή του και σε άλλες τάξεις ή γνωστικά αντικείμενα. Μπορεί να καλύψει τους στόχους των Δ.Ε.Π.Π.Σ, όπως αναγράφονται στη σελίδα 262 του τόμου Α΄ "για την ανάδειξη των Πανελληνίων δεσμών, το συνδυασμό της αρχαίας ελληνικής τέχνης με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις κάθε εποχής μέσα από συζήτηση για τους Ολυμπιακούς αγώνες με αναφορές στην οικονομία, την τέχνη, τις επιστήμες κτλ. καθώς και την ανάγνωση έργων τέχνης της περιόδου" (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2002).
Επίσης σχετίζεται η σημασία της Ολυμπίας με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην περιοχή με στόχο τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και την ανάδειξη του ζωντανού της ιστορίας. Η μάθηση έτσι αποκτά προσωπικό νόημα για το μαθητή και συνδέεται με την άμεση εμπειρία του.

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι γνωστικοί στόχοι του Webquest είναι οι ακόλουθοι:
· Οι μαθητές να γνωρίσουν τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας
· Να διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαϊκής τέχνης
· Να διαπιστώσουν τα αίτια ανάπτυξης στην αρχαιότητα του χώρου της Ολυμπίας
· Να «αναγνώσουν» έργα τέχνης της αρχαϊκής περιόδου και να βρουν τους συσχετισμούς τους με τις θρησκευτικές, κοινωνικές πολιτικές και άλλες εξελίξεις
· Να διαπιστώσουν τη σημασία του πνεύματος των Ολυμπιακών αγώνων στην αρχαία Ελλάδα και στη σύγχρονη εποχή
· Να συγγράψουν άρθρο προς δημοσίευση με συγκεκριμένο θέμα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Επιδιώκεται οι μαθητές :
· Να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, κατηγοριοποίησης, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων.
· Να αξιολογούν την πληροφορία με κριτήρια τη σχετικότητα, την πληρότητα, την ορθότητα, τη σχέση με την
πηγή.
· Να μπορούν να γενικεύουν ερμηνεύοντας δεδομένα και να ελέγχουν τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν.
· Να ασκηθούν στην οργάνωση και τον προγραμματισμό σχεδίων εργασίας.
· Να εξασκηθούν στην παρατήρηση, τη σύγκριση, τις υποθέσεις και τους συλλογισμούς
ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Με το παρόν σενάριο οι μαθητές μπορούν :
· Να εξοικειωθούν με τα εργαλεία της Ψηφιακής Τεχνολογίας-Διαδίκτυο για διερευνητική μάθηση
· Να εκτελούν με ευχέρεια νέες δραστηριότητες
· Να αποκτήσουν σταδιακά δεξιότητες κοινωνικής και προσωπικής ανάπτυξης (ενδοσκόπηση, αυτοργάνωση, αυτοαξιολόγηση, παραγωγή ιδεών)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ –ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Επιδιώκεται :
· Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τη δεξιότητα της έρευνας και το ενδιαφέρον για την επιστημονική γνώση.
· Να εμπλακούν σε ομαδικές εργασίες.
· Να ενισχυθεί ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών (αλληλοδιδακτικό αποτέλεσμα και διαπροσωπική μάθηση).
· Να δημιουργηθεί θετικό κλίμα στην τάξη.
· Να εφαρμοσθούν βιωματικές και διερευνητικές μορφές μάθησης.
· Να προαχθεί η αυτενέργεια των μαθητών και η κριτική σκέψη.
· Να ενταχθούν δημιουργικά οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στις εργασίες των μαθητών.
· Να υιοθετήσουν αξίες και συμπεριφορές (αποφασιστικότητα, ετοιμότητα, δυνατότητα έκφρασης κ.τ.λ.).

Η ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WEBQUEST

Mε το Webquest oι μαθητές διαχειρίζονται την πληροφορία. Αλληλεπιδρούν με το υλικό προς επεξεργασία και τον Η/Υ. Κατά τον Piaget η γνώση δεν πηγάζει ούτε μόνο από τα αντικείμενα ούτε μόνο από το υποκείμενο αλλά μέσα από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του υποκειμένου και του αντικειμένου (αναπτυξιακή – γνωστική θεωρία μάθησης του Piaget) (Mπασέτας,2002). Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται στα μηνύματα του περιβάλλοντος και γίνονται αυθόρμητα ερευνητές. Προωθείται η ευρετική – ανακαλυπτική μάθηση “discover learning” (Bruner), η οποία έχει να κάνει με πολύπλοκες γνωστικές διαδικασίες πρόσκτησης, επεξεργασίας και κωδικοποίησης των πληροφοριών. Οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση μόνοι τους. Δεν τους προσφέρεται έτοιμη (οικοδόμηση της γνώσης κατά τον Piaget).
Το λογισμικό και ο Η/Υ γίνονται τα μέσα και οι αφορμές για την ανάπτυξη συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ των μαθητών. Η εργασία σε ομάδες, η κοινή πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν στο λογισμικό προκαλεί δημιουργικές αντιδικίες (conflicts) (Αργύρης, 2002) που ευνοούν τον εποικοδομητικό διάλογο, την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και τον σχεδιασμό συλλογικών μορφών δράσης.
Οι μαθητές δρουν, βιώνουν, ερευνούν, δημιουργούν, εμπλέκονται δηλαδή σε διαδικασίες που δεν τους παρέχει εύκολα η παραδοσιακή διδασκαλία.(βιωματική μάθηση).
Οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους μέσα στην ομάδα ανάλογα με τον προσωπικό ρυθμό μάθησης (εξατομικευμένη διδασκαλία).
Αναδεικνύονται συνδέσεις που οδηγούν σε βαθύτερη κατανόηση και ερμηνεία των κειμένων. Τα προβλήματα είναι διαθεματικά και η πληροφορία είναι το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμηση της νέας γνώσης. (Παπανικολάου, Τσαγκάνου & Γρηγοριάδου,2002). Η διδασκαλία με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή υποστη­ρίζει τη «μάθηση που βασίζεται σε προβλήματα» (problem – based learning) (PbL). Οι μαθητές ενεργοποιούνται ώστε να αναλάβουν ρόλους και να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. Καλλιεργούνται δεξιότητες υψηλού επιπέδου (ανάλυση, σύνθεση, υπόθεση, έλεγχος, ερμηνεία).

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ-ΣTAΔΙΑ

Ο προβλεπόμενος χρόνος του σεναρίου είναι τέσσερα (04) δίωρα.
1η φάση: Σε μια πρώτη φάση προδιδακτικών ενεργειών οργάνωσης οργανώνονται οι μαθητικές ομάδες και ο χώρος υλοποίησης του σεναρίου. Προϋποθέσεις υλοποίησης είναι η διαθεσιμότητα του εργαστηρίου Πληροφορικής του σχολείου και η σύνδεση στο Διαδίκτυο. Οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων μαθητών διαφορετικής επίδοσης, ώστε να επιτευχθεί η ενδοομαδική αλληλεπίδραση (Ματσαγγούρας,1995).
2η φάση: Στη φάση αυτή καθορίζεται το θέμα, οι στόχοι καθώς οι διαδικασίες συνεργασίας. Το θέμα έχει συζητηθεί στην τάξη. Αφόρμηση μπορεί να είναι η διδασκαλία του κεφαλαίου των Πανελληνίων δεσμών της αρχαϊκής εποχής από το βιβλίο της Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου ή συζήτηση για τις πρόσφατες πυρκαγιές της Ηλείας μέσα από σχετικά αποσπάσματα του Τύπου.
3η φάση: Γίνεται η βασική επεξεργασία του διδακτικού αντικειμένου. Αποτελεί το βασικότερο στάδιο υλοποίησης του σεναρίου. Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει με τη συνεργασία των μαθητών το Blog από τον δικτυακό τόπο http://www.blogger.com/start με τρία βασικά βήματα σχεδιασμού.
Οι μαθητές με διομαδική συνεργασία επιλέγουν την όψη (template) τoυ διαδικτυακού τόπου του Blog τους με την κατάλληλη για αυτούς δομή και χρώματα και δίνουν το όνομα του Blog. Στο προτεινόμενο σενάριο το Blog έχει την ονομασία «Κάτι από το παρελθόν και το παρόν....». Η ηλεκτρονική διεύθυνση του συγκεκριμένου σχεδίου μαθήματος είναι η http://filologika.Blogspot.com/.
Κάθε ομάδα επιλέγει διαφορετικό όνομα χρήστη και αποκτά τη δυνατότητα ανάρτησης ενός νέου θέματος προς επεξεργασία (Σχήμα 2), μιας προτεινόμενης μεθόδου διερεύνησης του ήδη υπάρχοντος θέματος ή ακόμα και σχολιασμού των κειμένων των άλλων ομάδων. Στο Blog μπορούν να αναρτήσουν διαφορετικά κείμενα σχετικά με τη μέθοδο εργασίας τους, το υλικό που έχουν επιλέξει ως κατάλληλο για το θέμα τους, τα πορίσματα της έρευνας τους και το τελικό κείμενο ανά ομάδα. Δίνεται επίσης η δυνατότητα συνεχούς επεξεργασίας των ήδη αναρτημένων κειμένων.

Στο δικτυακό τόπο του Blog υπάρχει επίσης η δυνατότητα υπερσύνδεσης (link) με άλλους δικτυακούς τόπους για άμεση αναζήτηση υλικού.

Ενδιαφέρει να μπορέσουν οι ομάδες να οργανώσουν το υλικό τους και να ορίσουν τους άξονες έρευνας. Παράλληλα δημιουργούν χώρο για την καταχώρηση γραπτών πηγών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω θέματα υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης του διαλόγου με ασύγχρονη ή σύγχρονη επικοινωνία για την ανατροφοδότηση των ομάδων. Η πρόσβαση στο Blog είναι δυνατή για κάθε μαθητή και σε εξωδιδακτικές ώρες προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις του και το υλικό που επεξεργάστηκε.
Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, μία των ιστορικών, μία των αρχαιολόγων, μία των αθλητών και μία των δημοσιογράφων.
Η ομάδα των ιστορικών συλλέγει ιστορικές και μυθολογικές πληροφορίες για την Ολυμπία. Bρίσκουν υλικό από τις παρακάτω διευθύνσεις:
http://www.softlab.ntua.gr/facilities/public/olympics/ol111.html
http://www.sikyon.com/Olympia/history_gr.html
http://olympia.ime.gr/
Στη συνέχεια απαντούν στο ερώτημα :
"Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι αναπτύχθηκε τόσο πολύ στην αρχαιότητα η περιοχή της Ολυμπίας; Να χωρίσετε τους λόγους αυτούς σε διάφορες κατηγορίες".
Η ομάδα των αρχαιολόγων μελετά τα μνημεία του χώρου και τα εκθέματα του μουσείου και αναζητά τη σχέση με τους θεούς όπως απεικονίζονται στα έργα. Μπαίνουν στις διευθύνσεις:
http://www.westerngreece.gr/tourism/gr/ (η Ολυμπία σήμερα)
http://www.westerngreece.gr/tourism/gr/showSite.php?id=si16 (η Ολυμπία σήμερα)
http://www.sikyon.com/Olympia/Monuments/olymp gr.01.html (μνημεία)
http://www.sikyon.com/Olympia/Coinage/coins gr01.html (νομίσματα)
http://www.sikyon.com/Olympia/Art/olymp gr00.html (αγώνες)
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2358 (ο χώρος της Ολυμπίας)
http://www.e-city.gr/ilia/home/view/1302.php (το μουσείο της Ολυμπίας)
Τα ερωτήματα που επεξεργάζονται οι μαθητές είναι:
«Τι είδους μνημεία υπήρχαν στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας; Να τα χωρίσετε σε κατηγορίες ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούσαν;»
"Αφού επισκεφτείτε το μουσείο της Ολυμπίας να συγκεντρώσετε στοιχεία για τους θεούς οι οποίοι συνδέονταν με το χώρο αυτό. Να εντοπίσετε την θρησκευτική αξία του χώρου".
H oμάδα των αθλητών ασχολείται με τους Ολυμπιακούς αγώνες, που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την Ολυμπία. Μπαίνουν σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις και αφού μελετήσουν το υλικό που υπάρχει εκεί καλούνται να απαντήσουν στα παρακάτω:
"Κάντε μία περιγραφή των Ολυμπιακών αγώνων. Συγκεντρώστε οπτικό υλικό και πληροφορίες για τον τρόπο που διεξάγονταν οι αγώνες.»
«Με ποια επίθετα θα παρουσιάζατε τους Ολυμπιακούς αγώνες για να δείξετε την σημασία που είχαν για τους Έλληνες; Να δικαιολογήσετε τους χαρακτηρισμούς αυτούς με στοιχεία που βρήκατε στην αναζήτησή σας στο Διαδίκτυο"
Το υλικό είναι από τους δικτυακούς τόπους:
http://www.sikyon.com/Olympia/athletics_gr.html
http://olympics.ime.gr/
Τέλος η ομάδα των δημοσιογράφων συγκεντρώνει υλικό από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Συλλέγουν υλικό από τις παρακάτω διευθύνσεις και γράφουν στη συνέχεια ένα άρθρο για τις συνέπειες του γεγονότος και την ευθύνη των πολιτών. Το άρθρο σας θα δημοσιευτεί σε εφημερίδα.
Ψάχνουν υλικό από τις διευθύνσεις:
http://www.in.gr/
http://www.google.gr
Το υλικό συμπληρώνεται και από τα σχετικά video από τις παρακάτω διευθύνσεις :
http://www.youtube.com/watch?v=mVxKLBY9hEQ
**http://www.youtube.com/watch?v=HbnyIOWMr**
http://www.youtube.com/watch?v=-EVYiDNZv64
http://www.youtube.com/watch?v=PMk7K-gdQvI
http://www.youtube.com/watch?v=H2Kl-yzmnG4
Στο τέλος όλες οι ομάδες προχωρούν σε μία από κοινού εργασία για τη σημασία της Ολυμπίας στο χθες και το σήμερα. Η αντιπαράθεση γίνεται από την παρουσίαση δύο φωτογραφιών από το χώρο της Ολυμπίας με ιδιαίτερο σημασιολογικό βάρος.

Σχήμα 3: Η αντιπαράθεση των δύο εικόνων
4η φάση: Μετά την σύνταξη των κειμένων των ομάδων γίνεται η παρουσίαση των εργασιών και η τελική αξιολόγηση του έργου. Αξιολογείται η όλη διαδικασία από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό σε μια προσπάθεια καλλιέργειας μεταγνωστικών διαδικασιών και ανάπτυξης ανατροφοδότησης για την οργάνωση επόμενων διδακτικών σεναρίων.
Κάθε ομάδα αξιολογεί το έργο των άλλων ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο και τη συνεργασία της ομάδας με βάση διάφορους άξονες.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ WEBQUEST

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το παρόν σενάριο για να μυήσει τους μαθητές στις ΤΠΕ και παράλληλα να τους κινήσει το ενδιαφέρον για την αρχαία τέχνη και ιστορία. Το μάθημα είναι διαθεματικό, καθώς συνδυάζει γνώσεις ιστορίας, τέχνης, αθλητισμού, δημοσιογραφίας. Μπορεί να το υλοποιήσει και χωρίς να το συνδέσει με συγκεκριμένη θεματική ενότητα και πριν ακόμα διδάξει τις αντίστοιχες ενότητες από το σχολικό εγχειρίδιο για τους Πανελλήνιους δεσμούς στους αρχαϊκούς χρόνους.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το παρόν Webquest μπορεί να στηρίξει την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, να προωθήσει τη συνεργατική διερευνητική μάθηση και να αξιοποιήσει την προσωπική βιωματική εμπειρία των μαθητών, ώστε να αποκτήσει προσωπικό νόημα για αυτούς η μάθηση. Επίσης αναπτύσσεται ο διάλογος και καλλιεργούνται δεξιότητες έκφρασης του λόγου και οργάνωσης στρατηγικών. Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με τον καθηγητή τους μέσω των σχολίων ή των κειμένων που αποστέλλουν ακόμα και σε εξωδιδακτικές ώρες. Το γεγονός ότι το κείμενο των συνομιλιών παραμένει αποθηκευμένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό αξιολογικό μέσο για την εξέταση του είδους της μάθησης και της διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκε καθώς και ως ένα είδος ανατροφοδότησης τόσο για τους μαθητές όσο και για τον εκπαιδευτικό.Το σενάριο υποστηρίζει ακόμα τη συμπαραγωγή γραπτού λόγου, που αποτελεί μια πρακτική που δημιουργεί νέα δεδομένα στο μοντέλο επικοινωνίας πομπός – μήνυμα – δέκτης, επειδή η συγγραφή του κειμένου δεν αποτελεί μία αποκλειστικά μονήρη διαδικασία.
Ως προς τη διδακτική διαδικασία τα συνεργατικά περιβάλλοντα υποστηρίζουν μαθητοκεντρικές μεθόδους. Με τα εργαλεία συνεργατικής μάθησης ο εκπαιδευτικός δεν αποτελεί το διαρκές σημείο ελέγχου για την εξέλιξη μιας δραστηριότητας. Πρόκειται για ενεργητικές μορφές διδασκαλίας που στηρίζονται στις ομαδικές εργασίες, στην επίλυση προβλημάτων, στην ελεύθερη έκφραση και ανταλλαγή ιδεών, στη διερευνητική προσέγγιση διαφόρων θεμάτων. Το συνεργατικό περιβάλλον μάθησης δεν αποτελεί μόνο ένα εργαλείο επικοινωνίας των μαθητών και οργάνωσης του μαθήματος, αλλά με τη δημοσίευση στο διαδίκτυο συμβάλλει στο άνοιγμα των στενών ορίων της σχολικής αίθουσας .

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Εκτός από τους μαθητές και ο εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει τη διαδικασία και το τελικό προϊόν των ομάδων. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το rubric αξιολόγησης των μαθητών ή να το διαμορφώσει κατάλληλα λαμβάνοντας υπόψη του κάποιους άξονες.
Βασικοί άξονες της αξιολόγησης αυτής που πρέπει να λάβει υπόψη του ο εκπαιδευτικός είναι η
οργάνωση, η συμμετοχικότητα, η κατάλληλη αξιοποίηση του χρόνου, ο εντοπισμός επαρκούς και κατάλληλου υλικού, η μορφή της εργασίας και η επικοινωνία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αξιοποίηση του Διαδικτύου με ένα Webquest παρέχει δυνατότητες ενεργητικής μάθησης και κριτικής επεξεργασίας της πληροφορίας. Δείχνει στους μαθητές τα πλατιά όρια γνώσης και ουσιαστικής χρήσης της προετοιμάζοντάς τους για τις απαιτήσεις του ρόλου τους ως αυριανοί πολίτες. Από την άλλη μπορεί να αναβαθμίσει το ρόλο του εκπαιδευτικού, που γίνεται σχεδιαστής του μαθήματός του διευρύνοντας τα περιθώρια δράσης και πρωτοβουλίας. Τα παραπάνω αποτελούν βασικά στοιχεία για την γενικότερη αναβάθμιση του σημερινού σχολείου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Αργύρης, Μ. (2002), Διερευνητική μάθηση με χρήση υπολογιστικών εργαλείων: Μία εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας Στο Χ. Κυνηγός, Δημαράκη, Ε (επ.) Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα, 98-118, Αθήνα: Καστανιώτης
2. Ματσαγγούρας, Η.Γ. (2005), «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Στρατηγικές Διδασκαλίας», τ.
Β', Αθήνα : Gutenberg, Παιδαγωγική Σειρά.
3. Μπασέτας, Κ (2002) , «Ψυχολογία της Μάθησης», Αθήνα: Ατραπός
 1. Παπανικολάου, Κ., Τσαγκάνου, Γ., Γρηγοριάδου, Μ. (2002), Αξιοποιώντας το διαδίκτυο και το λογισμικό
γενικής χρήσης ως διδακτικά και μαθησιακά εργαλεία Στο Χ. Κυνηγός, Δημαράκη, Ε (επ.) Νοητικά
Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα , 119-160, Αθήνα: Καστανιώτης.
 1. Παπανικολάου, Κ., Γρηγοριάδου, Μ. (2005), «Σχεδιάζοντας Webquest σενάρια μαθημάτων με βάση
πολλαπλές πηγές πληροφορίας για τη δομή, λειτουργία , αναβάθμιση υπολογιστή», Διαθέσιμο στον Δικτυακό
τόπο: http://hermes.di.uoa.gr/papanikolaou/papers%5CPG-WebQuest-Syros2005.pdf (12/2/2008)
 1. Τζιμογιάννης, Α.(χ.χ.), «Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πραγματικότητα και Προοπτικές», Διαθέσιμο στον Δικτυακό τόπο: http://epyna.kyk.sch.gr/webhost/1syned/titloierg/tpe/tzimopoulos.htm (21/6/2005)
 2. ΥΠΕΠΘ/ΠΙ (2002), «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)», Τόμοι Α, Β, Aθήνα: Π. Ι.
 3. ΥΠΕΠΘ/Π.Ι. (2007), «Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου. Βιβλίο εκπαιδευτικού», Αθήνα: ΟΕΔΒ
 4. Xαρδαλούπα, Ι. (2004), «Webquests: Πώς μπορεί να «συνδεθεί» η αίθουσα διδασκαλίας με το Διαδίκτυο!
Παράδειγμα από τη διδασκαλία των Γερμανικών στη Δημόσια Εκπαίδευση», Διαθέσιμο στον Δικτυακό
τόπο: http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads1/b585.pdf


Ιστοεξερεύνηση για τη Χιροσίμα