ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Λογανάλυση


Φορείς : Δημιουργήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, από επιστημονική ομάδα υπό την εποπτεία του Θεόδωρου Σκαλτσά
Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Γ.Γ.Ν.Γ. με το "Σχέδιο Αρχέλογος" ένα ελληνικό ερευνητικό πρόγραμμα διεθνούς εμβέλειας με έδρα το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, που εκπονεί ηλεκτρονική βάση των κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας, σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον κόσμο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
Τάξη: Γ Λυκείου, θεωρητικής κατεύθυνσης
Θέμα: Κειμενική, φιλοσοφική ανάλυση του Πλατωνικού διαλόγου «Πρωταγόρας»
Εγκατάσταση: Το λογισμικό δεν χρειάζεται εγκατάσταση
Προϋποθέσεις : Στοιχειώδεις γνώσεις λειτουργίας υπολογιστή από μαθητές και διδάσκοντες είναι επαρκείς για χρησιμοποίηση του προγράμματος.
Πλοήγηση : Από την αρχική οθόνη κάνοντας κλικ στο «Είσοδος στη Λογανάλυση» ανοίγει νέα οθόνη με τρεις παπύρους με τους τίτλους των θεματικών ενοτήτων: «Αρετή και ειδημοσύνη» «Αρετή και Αρετές» «Ακρασία» Για ν’ ανοίξει μια ενότητα ο χρήστης κάνει κλικ με το ποντίκι του στον αντίστοιχο πάπυρο.
Στο κάτω μέρος κάθε οθόνης βρίσκεται η Εργαλειοθήκη με πλήκτρα που οδηγούν τον χρήστη στην Προηγούμενη σελίδα, στο Πολιτισμικό Αρχείο, τη Βιβλιογραφία, το Γλωσσάριο, την Αρχική οθόνη, τη Βοήθεια, την Έξοδο, από οποιοδήποτε μέρος της Λογανάλυσης
Το πολιτισμικό αρχείο προσφέρει με πολλαπλά μέσα μια θεώρηση μερικών απόψεων της ζωής στην κλασική Αθήνα του 5ου και 4ου αι. Ο μαθητής ξεναγείται στον περιβάλλοντα χώρο, την Τέχνη, τη Θρησκεία και γνωρίζει σημαντικά ιστορικά πρόσωπα καθώς και τα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής, παρατηρώντας ταυτόχρονα και συνδέοντας τα πρόσωπα με το χώρο και το χρόνο στο χάρτη της ευρύτερης περιοχής.
Ανοίγοντας ο πάπυρος κάθε ενότητας ο χρήστης έχει τρεις επιλογές: Διαλογική παρουσίαση, Εξερευνώντας τον Πρωταγόρα, Ασκήσεις.
Στη Διαλογική Παρουσίαση απαντώντας σε ερωτήσεις φιλοσοφικού περιεχομένου γνωρίζει κανείς τη δομή κάθε ενότητας και τις θέσεις των πρωταγωνιστών. Το διαλογικό δέντρο πληροφορεί το χρήστη ποιο μέρος της δομής των φιλοσοφικών προβλημάτων κάθε θεματικής ενότητας εξετάζει.
Στην ενότητα Εξερευνώντας τον Πρωταγόρα μελετά κανείς τα επιχειρήματα με τη σειρά που τα έγραψε ο Πλάτων. Κάνοντας κλικ στην ενότητα που ο χρήστης επιλέγει, στο κάτω μέρος της οθόνης παρουσιάζεται μπάρα επιλογών: Μετάφραση, Αρχ. Κείμενο, Επιχειρήματα και Θέσεις, Εναλλακτικές ερμηνείες, Πρωταγόρας και φιλοσοφία, Μονή/ Διπλή οθόνη
Το Αρχαίο Κείμενο του διαλόγου παρουσιάζεται στην οθόνη είτε μόνο του, είτε παράλληλα με τη μετάφραση στην νέα ελληνική ή ακόμα και κυρίως με το «δέντρο των επιχειρημάτων» που κρύβονται στο διάλογο
Τα επιχειρήματα είναι χωρισμένα σε δύο γενικές κατηγορίες, στα επιχειρήματα του Σωκράτη και στα επιχειρήματα του Πρωταγόρα. Ο χρήστης/ μαθητής καλείται να απαντήσει στα ερωτήματα που τίθενται από το κείμενο και να επιλέξει κάθε φορά τις θέσεις του Σωκράτη ή του Πρωταγόρα.
Τα Επιχειρήματα και οι Θέσεις περιλαμβάνουν αναλύσεις των φιλοσοφικών επιχειρημάτων ενός χωρίου, σύμφωνα με τη μέθοδο «Αρχέλογος», που είναι μέθοδος ηλεκτρονικής
Συνοπτικά,το έργο διαθέτει, μία βάση δεδομένων για τον «Πρωταγόρα» του Πλάτωνα που περιλαμβάνει:
· Το κείμενο του έργου στα Αρχαία Ελληνικά.
· Τη μετάφραση του έργου στα Νέα Ελληνικά. Εδώ επισημαίνονται τα σημαντικά χωρία του κειμένου που εμπεριέχουν τα φιλοσοφικά επιχειρήματα.
- Ανάλυση του κειμένου στα φιλοσοφικά επιχειρήματα.
- Φιλοσοφικούς όρους (ορολογία, ερμηνεία).
- Γενική εισαγωγή στη φιλοσοφία του Πλάτωνα ανά τους αιώνες.
- Εναλλακτικές ερμηνείες που έχουν διατυπωθεί από τους μελετητές από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Εδώ η προσοχή του χρήστη εστιάζεται στα σημεία εκείνα του κειμένου που κατά τους αναλυτές μπορεί να εμπεριέχουν περισσότερες από μία έννοιες. Δίνονται οι διαφορετικές διατυπώσεις και διασαφηνίζονται οι διαφορετικές ερμηνείες.
- Επιχειρηματολογικό χάρτη στον οποίο παρατίθενται όλα τα επιχειρήματα του κειμένου. Σε αυτό το σημείο υπάρχει η δυνατότητα διαδραστικής διαδικασίας. Ο χρήστης δηλαδή ερωτάται για την άποψή του σχετικά με ένα επιχείρημα, π.χ. αν συμφωνεί ή διαφωνεί με μια άποψη. Ο υπολογιστής παρεμβαίνει και δίνει τη σωστή απάντηση σε λάθος άποψη του χρήστη.
- Πολιτισμικό αρχείο (πολυμέσα).Πληροφορίες ιστορικού, πολιτιστικού κοινωνικού περιεχομένου σχετικές με την εποχή (π.χ. κοινωνία, πολιτική, τέχνες, καθημερινή ζωή κ.α.).
- Ασκήσεις που ελέγχουν το βαθμό κατανόησης του κειμένου από πλευράς χρήστη και ενδυναμώνουν την ικανότητα κριτικής σκέψης.
Παγκόσμια βιβλιογραφία.
·Συνεντεύξεις διακεκριμένων Ελληνιστών.


Κριτική για το λογισμικό από Τ. ΓιακουμάτουΘΥΜΗΣΙΣ
Η σειρά εκπαιδευτικών λογισμικών ΘΥΜΗΣΙΣ υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή και τον εκδοτικό οίκο Παπασωτηρίου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα λογισμικά:

Ομηρικά Έπη
Ηρόδοτος
Ανθολόγιο

Με αφετηρία κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, η σειρά στοχεύει στην διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού, αρχαιολογίας. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του σχεδιασμού τα λογισμικά οδηγούν τον μαθητή στην κατανόηση της ιστορικής συνέχειας και της διαχρονικής εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας και φιλοδοξεί να καταφέρει να στηρίξει την εκπαίδευση της αρχαίας γλώσσας πάνω στην γνώση της νέας ελληνικής με έμφαση στη διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας αρχαίων κειμένων.

Εικαστικό υλικό, όπως μουσειακά ευρήματα, αναπαραστάσεις μουσείων και βιντεοσκοπήσεις, εικονικές αναπαραστάσεις μαχών και άλλων γεγονότων πλαισιώνει τα κείμενα αρχαίων συγγραφέων, τα οποία προσφέρονται με τη μετάφραση στα νέα ελληνικά, σχολιασμένα ως προς την μορφολογία των λέξεων και με δυνατότητα σύγκρισης δύο κειμένων, με επιλογή του χρήστη. Κάθε κείμενο συνοδεύεται από σύντομες γλωσσικές παρατηρήσεις, καθώς και από ασκήσεις που υποβοηθούν στην εμπέδωση της ύλης.


Η σειρά στο σύνολό της προσφέρει τόσο το κλειστού τύπου λογισμικό όσο και την δυνατότητα παραμετροποίησης της βάσης δεδομένων που το συνοδεύει, επιτρέποντας έτσι στον εκπαιδευτικό που το επιθυμεί να προσθέσει υλικό κάθε τύπου (κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο) και να το συνδέσει με τα υπάρχοντα κείμενα.

ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα
Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Εκπαιδευτικό λογισμικό ΗΡΟΔΟΤΟΣ από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα