"Ενα παράδειγμα αξιοποίησης του ιστολογίου (blog) στην εκπαιδευτική πράξη. Tο neoellinika.blogspot.com"

Μ. Αναγνωστάκης : "Θεσσαλονικη, μέρες του 1969μ.Χ"
Παπαδιαμάντη: Το Μοιρολόγι της Φώκιας

Κλέφτικο, ένας αϊτός περήφανος - διαθεματικό

Ενδεικτικές διδακτικές προτάσειςΘεματική ενότητα

Κ. Καβάφη "Ἱθάκη"


ΣΤΟΧΟΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
§ Να ανακαλύψουν την επικοινωνία της
Καβαφικής ποίησης με την
ιστορική παράδοση.
§ Να αξιοποιήσουν συγκεκριμένα
εξωκειμενικά στοιχεία
στην ερμηνευτική προσέγγιση
του ποιήματος.
§ Να προσεγγίσουν το ποίημα
μέσα από την αισθητοποίηση.
§ Να έλθουν σε επαφή με τον Καβάφη
μέσα από
εικονικό ταξίδι στις φάσεις
της ζωής και του έργου του.
§ Να κινητοποιήσουν τη σκέψη και τη
φαντασία τους μέσα από
την αισθητοποίηση του κειμένου.
§ Να εξασκηθούν στην παρατήρηση
της εικόνας
και την άντληση πληροφοριών
από αυτήν.
Διερεύνηση της γλώσσας του κειμένου:
§ Να προσεγγίσουν τη
γλωσσοτεχνική σύνθεση,
μέσα από τη διερεύνηση της
λειτουργίας των λέξεων
σε σχέση με το περικείμενο.
Να τους δοθούν κίνητρα για προσωπική ποιητική έκφραση.
§ Οι μαθητές προσεγγίζουν το
ποίημα μέσα από το άκουσμα
της απαγγελίας από Λογοτέχνες.
§ Αξιοποιούν εξωκειμενικά στοιχεία,
(χειρόγραφο), για την εξαγωγή
συμπερασμάτων.
§ Περιηγούνται στην έκθεση
αρχαιολογικών
ευρημάτων και αποκαλύπτουν τη
σύνδεση της Καβαφικής
ποίησης με αυτά.
§ Αναζητούν και
§ επιλέγουν πληροφορίες
για τα γενικότερα χαρακτηριστικά
του υπερρεαλισμού,
και τα συσχετίζουν με στοιχεία
του ποιήματος.
§ Εμπλέκονται ενεργητικά σε
ένα εικονικό ταξίδι
στη ζωή του ποιητή μέσα
από την περιήγηση
στους σχετικούς δικτυακούς τόπους.
§ Παρατηρούν σχετικές εικόνες,
αναζητούν
προσωπογραφίες του ποιητή και
συνθέτουν γραπτό κείμενο
ενταγμένο
σε συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο.
§ Ηχογραφούν τη δική
τους απαγγελία.
Mε τη βοήθεια του κόμβου της Νεοελληνικής Γλώσσας,
προσεγγίζουν το αισθητικό νόημα συγκεκριμένων λέξεων του ποιήματος, και επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα μέσα
από δοκιμές χρήσης τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
http://www.lsa.umich.edu/kelsey/galleries/exhibits/cavafy/cavafy.html

http://cavafis.compupress.gr/index.htm
www.snhell.gr
Επεξεργαστής κειμένου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δ. Σολωμός:"Υμνος εις την ελευθερίαν"
ΣΤΟΧΟΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πεδία αναφοράς κειμένου:
§ Να γνωρίσουν τα γενικά χαρακτηριστικά της επτανησιακής σχολής, καθώς και την ιστορική εξέλιξή της.
§ Να ερμηνεύσουν απόψεις , συναισθήματα, αισθητικές επιλογές μέσα από την ένταξη του ποιήματος στο ευρύτερο κοινωνικό και λογοτεχνικό περιβάλλον.
§ Να εντάξουν το έργο μέσα στο ιδεολογικό πλαίσιο της ιστορικής περιόδου.
§ Να προσεγγίσουν ερμηνευτικά το έργο, αξιοποιώντας βιώματα και γνώσεις από άλλα γνωστικά αντικείμενα.
§ Να αναγνωρίσουν τη συνέχεια των συγκεκριμένων θεμάτων στο χρόνο και να ανιχνεύσουν τη δυναμική επιβίωσής τους.
§ Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το σύνολο του έργου και τις προσωπικές σημειώσεις του ποιητή μέσα από την ιστοσελίδα του σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού και αξιοποιούν το υλικό ως προς τα στοιχεία τεχνικής του ποιήματος και ως προς την ερμηνεία προσωπικών απόψεων ή συναισθημάτων.
§ Αναζητούν και επιλέγουν πληροφορίες για το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της περιόδου και τις αξιοποιούν για την ερμηνεία του ποιήματος.
§ Αναζητούν και αξιοποιούν εξωκειμενικά στοιχεία, για την προσέγγιση του έργου του ποιητή.
http://www.haef.gr/chilias/greek/lit/solomos/sollife.htm
http://www.snhell.gr/anthologio.asp?id=47
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1833_1897/civilization/people/
http://www.corfuweb.gr/solomosmenu.htm
Επεξεργαστής κειμένου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Πεδία αναφοράς κειμένου:
§ Να γνωρίσουν τον ποιητή και το έργο του μέσα από τη διερεύνηση των πηγών.
§ Να ερμηνεύσουν συναισθήματα και απόψεις, με αναφορές στις ιδιαίτερες συνθήκες ζωής, στο κοινωνικό περιβάλλον.
§ Να ανακαλύψουν τη σχέση της Παπαδιαμαντικής περιγραφής με τη λαϊκή παράδοση και με άλλες μορφές τέχνης π.χ. ζωγραφική), μέσα από τη διερεύνηση του πλούσιου αρχειακού υλικού.
Στοιχεία τεχνικής:
§ Να αιτιολογήσουν τις γλωσσικές και αισθητικές επιλογές, εντάσσοντας το έργο σε συγκεκριμένο λογοτεχνικό περιβάλλον
§ Να προσεγγίσουν τη γλωσσοτεχνική σύνθεση του κειμένου, μέσα από δοκιμές με τη χρήση του κόμβου ελληνικής γλώσσας.
http://gym-platan.chan.sch.gr/pap/start.htm
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1103&Itemid=97
http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/alexandros_papadiamantis/
http://www.enet.gr/online/online_issues.jsp?dt=28/12/2001&pid=51&id=90036692
http://www.komvos.edu.gr/
Επεξεργαστής κειμένου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ


ΣΤΟΧΟΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
§ Να προσεγγίσουν τον ποιητή και το έργο του συνολικά.
§ Με τη βοήθεια του υλικού που συγκέντρωσαν, να αναγνωρίσουν το αξιακό σύστημα του ποιητή με συγκεκριμένες αναφορές στο ποίημα.
§ Να εντάξουν το ποίημα στο ιστορικό πλαίσιο μέσα από τη διερεύνηση της περιόδου.
§ Να αναζητήσουν τις επιδράσεις στις απόψεις και τα συναισθήματα του ποιητή μέσα από τις προσωπικές του μαρτυρίες, που επιλέγουν κατά την περιήγησή τους στους σχετικούς δικτυακούς τόπους.
§ Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού ρεύματος ή της σχολής, εντοπίζοντας τις αλλαγές στη μορφή και στην εξέλιξη του συγκεκριμένου είδους.
§ Σχολιάζουν την κατασκευή στίχων και στροφών και αναζητούν από δικτυακούς τόπους στοιχεία για την ένταξη του ποιήματος σε συγκεκριμένη σχολή ή ρεύμα.
§ Αναζητούν και αξιοποιούν δημοσιευμένες στο διαδίκτυο κριτικές και μελέτες για τον ποιητή και το έργο του.
§ Διερευνούν το ιστορικό πλαίσιο μέσα από τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και προσεγγίζουν ερμηνευτικά το ποίημα με βάση ιστορικά στοιχεία.
§ Αξιοποιούν ποικίλες αναπαραστατικές μορφές (εικόνα , ήχος) στην αισθητική προσέγγιση του ποιήματος.
§ Συνθέτουν μια προσωπογραφία του ποιητή μέσα από την περιήγησή τους στο πολυτροπικό υλικό.
§ Αξιοποιούν τις σελίδες του κόμβου για τη διαγλωσσική μετάφραση, για την αναζήτηση και επιλογή των χαρακτηριστικών της λογοτεχνικής σχολής.(Απαιτείται κωδικός πρόσβασης)
http://lyk-vrachn.ach.sch.gr/par-melpoi/sld050.htm
http://nobelprize.org/literature/laureates/1979/
http://cgi.di.uoa.gr/~gram/elitis.html
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/diaglossiki.htm
Επεξεργαστής κειμένου