Αξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕΟ2
http://salnk.eduportal.gr/p2_tpe/
Σύνδεσμος προς ερωτήσεις κατάλληλες για την πιστοποίηση υποψηφίων επιμορφωτών Β΄ επιπέδου
στις ΤΠΕ. (πηγή: http://salnk.eduportal.gr/?p=143)


On line ερωτήσεις αυτοματοποιημένου μέρους
http://eclass.sch.gr/courses/EL10105/document/geniko.htm

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΟ2


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Δείγματα ερωτήσεων αυτοματοποιημένου μέρους
http://b-epipedo.cti.gr/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=58&Itemid=828


Δείγματα ερωτήσεων αυτοματοποιημένου μέρους
Πλαίσια ελεύθερου θέματος
http://b-epipedo2.cti.gr/component/docman/cat_view/30-----/268--/56----.html


Πλαίσιο ελεύθερου θέματος για ΠΕ70 και όχι μόνο
http://daskalakos.wdfiles.com/local--files/exetaseis/Eleftero_Thema_PE60-70_MPALKIZAS.pdf

Ερωτήσεις πιστοποίησης
http://users.sch.gr/statpapako/testpeglosa.htm