ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Φορείς: Το Λογισμικό Τοπική Ιστορία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της δημιουργίας συνοδευτικού υποστηρικτικού υλικού υπό την εποπτεία του Π.Ι για τα νέα βιβλία του Γυμνασίου που υποστηρίζουν την εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ
Γνωστικό αντικείμενο : Ιστορία, Νεοελληνική λογοτεχνία, Γεωγραφία
Θέμα: Τέσσερα δείγματα τοπικής ιστορίας αντιπροσωπευτικά περιοχών με δυνατότητα να λειτουργήσουν ως πρότυπα σχέδια εργασίας για διαφορετικές περιοχές της χώρας
Τάξη Γ Γυμνασίου
Περιεχόμενο -Πλοήγηση
Για την εξερεύνηση του εκπαιδευτικού λογισμικού της Τοπικής Ιστορίας, απαιτείται η χρήση φυλλομετρητή (browser).
Στην αρχική σελίδα εμφανίζονται οι τέσσερις θεματικές ενότητες
Αυτές είναι: Εγκατάσταση προσφυγικών πληθυσμών σε μια περιοχή η πρώτη. Κάστρα και Πολιτείες είναι η δεύτερη ενότητα, οικιστική ταυτότητα μιας περιοχής η τρίτη, και από την «περίκλειστη» πόλη στην αστική κοινωνία η τέταρτη.
Κάθε φορά που περνάει ο κέρσορας («ποντίκι») πάνω από την περιοχή της κάθε ενότητας, εμφανίζεται ο τίτλος της. Πατώντας στην ίδια περιοχή μπορείτε να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη ενότητα.
Η κάθε ενότητα περιέχει δύο ή περισσότερες εισαγωγικές οθόνες. Πατώντας στα αντίστοιχα εικονίδια μπορείτε να μεταφερθείτε στην κεντρική οθόνη της κάθε ενότητας.
Κάθε κεντρική οθόνη ενότητας αποτελείται από ένα οριζόντιο και ένα κάθετο menu. To οριζόντιο περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, ενώ το κάθετο περιέχει τα εργαλεία και τις δραστηριότητες, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο μαθητής.
Η κάθε ενότητα είναι δομημένη σε υποενότητες ανάλογα με το περιεχόμενό της. Οι τίτλοι των υποενοτήτων εμφανίζονται στo οριζόντιο menu στο πάνω μέρος της οθόνης. Περνώντας τον κέρσορα (mouse over) πάνω από τους τίτλους των υποενοτήτων, αυτοί φωτίζονται αυτόματα
Στο κάθετο menu κάθε ενότητας εμφανίζονται τα εργαλεία και οι μαθητικές δραστηριότητες. Το περιεχόμενο των εργαλείων και των δραστηριοτήτων αλλάζει ανάλογα με την ενότητα.
Κάνοντας κλικ στη λέξη «Δραστηριότητες» μπορείτε να μεταφερθείτε στην οθόνη των δραστηριοτήτων. Πατώντας τη λέξη «Επιστροφή» επανέρχεται η αρχική οθόνη του κάθετου menu
Το περιεχόμενο της κάθε ενότητας είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται αντιληπτό εύκολα από τo οριζόντιο menu. Ωστόσο υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις από ενότητα σε ενότητα.H ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Φορείς: Το Λογισμικό η ιστορία στο Διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της δημιουργίας συνοδευτικού υποστηρικτικού υλικού υπό την εποπτεία του Π.Ι για τα νέα βιβλία του Γυμνασίου που υποστηρίζουν την εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ
Γνωστικό Αντικείμενο : Ιστορία
Θέμα: ΄Επιλεγμένες Ενότητες από την ιστορία όλων των τάξεων του Γυμνασίου
Τάξη: Ολες τις τάξεις του Γυμνασίου
Περιεχόμενο -Πλοήγηση
Η εφαρμογή αποτελείται από 8 αυτοτελείς ενότητες
Επικοινωνίες μεταξύ των πολιτισμών του Αιγαίου κατά την εποχή του Χαλκού
Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του Β΄ ελληνικού αποικισμού (8ος-6ος αι. π.Χ.)
Όψεις της καθημερινής ζωής στην Αθήνα της κλασικής εποχής
Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων, 15ος – 16ος αι.
Λάβαρα και σημαίες της επανάστασης του 1821
Η διαμόρφωση των συνόρων της Ελλάδας, 1830-1948
H Ελλάδα της κατοχής και της αντίστασης
Η προσπέλαση στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση του βασικού μενού, που είναι ορατό σε κάθε οθόνη και επιτρέπει την εύκολη πλοήγηση των χρηστών
Κάθε ενότητα του κόμβου χωρίζεται επιπλέον σε υποενότητες ξεκάθαρα διαχωρισμένες μεταξύ τους. Κάθε τερματική σελίδα είναι εμπλουτισμένη με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αρχεία κινούμενης εικόνας και πολλούς συνδέσμους που είτε καλούνται να επεξηγήσουν λέξεις (λήμματα) ή αποτελούν μεταβάσεις σε άλλες οθόνες.
Κάθε ενότητα εκτός από το περιγραφικό κείμενο περιλαμβάνει και μια πλούσια συλλογή φωτογραφιών
Όλες οι φωτογραφίες συνοδεύονται από περιγραφικές λεζάντες
Η ενότητα Βιβλιογραφία περιλαμβάνει τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιείται για τα κείμενα της εφαρμογής, βιβλιογραφία για τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Η ενότητα Πηγές περιλαμβάνει πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές που παρουσιάζουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το υλικό της εφαρμογής
Η εφαρμογή ωθεί τους χρήστες-μαθητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους παρέχοντας τους πληθώρα πηγών πληροφόρησης τόσο σε βιβλιογραφία όσο και στο διαδίκτυο
Η εφαρμογή διαθέτει ένα Χάρτη Πλοήγησης που περιλαμβάνει όλες τις ενότητες και υποενότητες με απευθείας συνδέσμους προς αυτές. Είναι άμεσα προσπελάσιμος από κάθε όθονη έτσι ώστε να παρέχει τη μέγιστη ευχρηστία και λειτουργικότητα ακόμα και σε μη εξοικειώμενους χρήστες.
Οι βασικές ενότητες της εφαρμογής συγκροτούν ένα μενού που είναι ορατό σε κάθε οθόνη. Έτσι προωθείται η μέγιστη διαδραστικότητα και ευκολία πλοήγησης στην εφαρμογή. Επιπλέον, σε όλες τις οθόνες υποενοτήτων υπάρχει σύνδεσμος (πάνω αριστερά) που μεταφέρει το χρήστη στην οθόνη του ανώτερου επιπέδου (upper level). Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τους συνδέσμους που υπάρχουν μέσα στα κείμενα δίνουν στο χρήστη-μαθητή απεριόριστες δυνατότητες μετάβασης από κάθε οθόνη/ενότητα σε οποιαδήποτε άλλη.